Wijziging Frequentiebesluit 2013; Reageren s.v.p.

dinsdag, 15 december 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden
20-11-2020

Bron: www.internetconsultatie.nl/emvbesluit

Met het vaststellen van landelijke regels is beoogd de verdere uitrol van mobiele netwerken zo goed mogelijk te faciliteren binnen duidelijke kaders voor volksgezondheid, leefmilieu en veiligheid. Dit zorgt voor zekerheid bij burgers dat de elektromagnetische velden binnen de limieten blijven, ook als er meerdere antennes zijn of komen in hun directe omgeving. De Gezondheidsraad heeft in zijn advies aanbevolen de nieuwste ICNIRP-richtlijnen te gebruiken als basis voor het blootstellingsbeleid.

Zie verder de link bovenaan. Reageren kan tot 04-01-2020.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie