Inwoners Herwijnen klaar voor de strijd tegen radar: ‘Straling pas meten nádat hij staat?

zondag, 29 november 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Inwoners Herwijnen klaar voor de strijd tegen radar: ‘Straling pas meten nádat hij staat? Onacceptabel’

Bron: www.ad.nl/rivierenland/inwoners-herwijnen-klaar-voor-de-strijd-tegen-radar-straling-pas-meten-nadat-hij-staat-onacceptabel~a82666d0/
27 nov. 2020

Voordat er een nieuwe radar van Defensie in Herwijnen komt te staan, moet er wat inwoners betreft uitgebreider onderzoek komen naar de hoeveelheid elektromagnetische straling. Niet alleen in de verre omtrek, maar binnen 300 meter naast de radar.

Volgens de stichting Niet nog een radar zal dan aan het licht komen dat de straling pal naast de radar veel hoger uitpakt dan de internationale richtlijn. De bezorgde dorpelingen vinden het bovendien ‘onacceptabel’ dat Defensie pas gaat meten als de radar eenmaal staat.

Liever vandaag dan morgen wil de krijgsmacht een radar (ter bewaking van het luchtruim) neerzetten in Herwijnen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want inwoners van Herwijnen houden voet bij stuk: die radar moet op een afgelegen plek komen, zolang niet honderd procent zeker is welk effect de straling op lange termijn gaat hebben op omwonenden.

Uitgerekend Herwijnen is een dorp dat al vele stralingsbronnen kende de afgelopen decennia. Dat uit onderzoek blijkt dat de dodelijke spierziekte ALS hier vier keer vaker voorkomt dan elders, baart zorgen. Ook de gemeente West Betuwe ziet de radar liever ergens anders.

Desondanks kan het ministerie van Defensie hem neerzetten, met een ‘rijkscoördinatieregeling’. Daarmee kunnen lokale bezwaren omzeild worden omwille van het landsbelang. Staatssecretaris Barbara Visser liet recent aan de Tweede Kamer weten dat de radar er echt komt. In antwoord op 114 Kamervragen schreef ze bovendien dat nader onderzoek naar een mogelijk verband tussen ALS en straling wat Defensie betreft niet nodig is.

We zijn klaar voor de strijd en hebben de beste advocaat van Nederland
Ruben van der Horst en Edwin Rijkse, Stichting Niet nog een radar


In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen Ruben van der Horst en Edwin Rijkse van de stichting Niet nog een radar dat Defensie niet de juiste argumenten gebruikt. Ten eerste vinden ze dat het stralingsniveau helemaal niet aan de internationale norm (ICNIRP) voldoet, zoals Defensie voorrekent. ,,In ieder geval niet op afstanden binnen 300 meter. Maar Defensie weigert de niveaus binnen 300 meter te berekenen, ook al is daar door de Tweede Kamer meermaals om gevraagd.’’

Nagerekend: te hoog
Van der Horst (zelf ingenieur) en Rijkse hebben het nagerekend, schrijven ze. ,,En het stralingsniveau is daar te hoog. Dat Defensie pas gaat meten zodra de radar geplaatst is, is de omgekeerde wereld. Onacceptabel.’’ Dat niemand ooit in de buurt gaat komen van de die radar betwisten ze.

,,Het is onmogelijk te voorkomen dat mensen dichtbij de radar komen, omdat het omliggend terrein niet van Defensie is. En het terrein ligt te dicht bij het dorp.’’ Ze zetten ook vraagtekens bij de richtlijn zelf. Die zou geen rekening houden met onderzoeken die wijzen op gezondheidsschade door straling.

Ze wijzen erop dat het de Tweede Kamer was die extra onderzoek naar ALS eiste, via een motie. ,,De staatssecretaris meent aan alle moties te hebben voldaan, maar dat is ter beoordeling aan de Tweede Kamer.’’ De rijkscoördinatieregeling noemen ze ‘een regelrechte aanfluiting.’ ,,Vragen stellende Kamerleden worden niet serieus genomen.’’ Ze vinden dat vragen niet concreet zijn beantwoord. ,,Alle feiten ten nadele van de locatie Herwijnen worden weggewuifd.’’

Raad van State
Inwoners kunnen als laatste stap in beroep gaan bij de Raad van State. De stichting kondigt aan dat te zullen doen. ,,Wij zijn er klaar voor. De financiering van het beroep komt op orde, en de beste advocaat van Nederland staat ons hierin bij.’’ Het gaat om Peter de Lange, die elders in het land tegenstanders van windturbines bijstaat.

In de Tweede Kamer is nog niet gereageerd op de recente ontwikkelingen rond de radar. Het onderwerp staat voor maandag 30 november op de agenda.

Dit artikel is ook gepubliceerd in
www.gelderlander.nl/west-betuwe/inwoners-herwijnen-klaar-voor-de-strijd-tegen-radar-straling-pas-meten-nadat-hij-staat-onacceptabel~a82666d0/

en in
www.bndestem.nl/rivierenland/inwoners-herwijnen-klaar-voor-de-strijd-tegen-radar-straling-pas-meten-nadat-hij-staat-onacceptabel~a82666d0/

Voor de website zie:
www.nietnogeenradar.nl/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie