Kamerbrief over kabinetsreactie gezondheidsraad advies over 5G en gezondheid

zondag, 22 november 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-over-kabinetsreactie-gezondheidsraad-advies-5g-en-gezondheid
20-11-2020

Staatssecretaris Keijzer, minister van Ark, en staatssecretaris van Veldhoven geven een kabinetsreactie op het gezondheidsraad advies over 5G en gezondheid.

Voor de kamerbrief zie:
www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-over-kabinetsreactie-gezondheidsraad-advies-5g-en-gezondheid/kamerbrief-over-kabinetsreactie-gezondheidsraad-advies-5g-en-gezondheid.pdf

of
www.stopumts.nl/pdf/kamerbrief-over-kabinetsreactie-gezondheidsraad-advies-5g-en-gezondheid.pdf .

Voor een samenvatting zie:
tweakers.net/nieuws/174850/kabinet-gaat-inzet-26ghz-band-voor-5g-niet-beperken-tot-meer-onderzoek-is-gedaan.html
20 nov. 2020

Kabinet gaat inzet 26GHz-band voor 5G niet beperken tot meer onderzoek is gedaan

Het Nederlandse kabinet zal het gebruik van de 26GHz-band van 5G niet opschorten. De Gezondheidsraad adviseerde eerder te wachten met deze frequentie tot er meer duidelijk is over de eventuele gevolgen voor de gezondheid, maar volgens het kabinet is dat niet nodig.

In een brief gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer schrijven de bewindslieden Keijzer, Van Ark en Van Veldhoven dat er 'geen reden is om meer onderzoeksresultaten af te wachten voor het gebruik van deze band'. Die stellingname baseren de twee staatssecretarissen en de minister op een aantal argumenten. Zo wijzen de bewindslieden erop dat de WHO, Europese Commissie en de ICNIRP hebben vastgesteld dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat het gebruik van de 26GHz-band negatieve gezondheidseffecten oplevert. Volgens het kabinet heeft de Gezondheidsraad dit ook bevestigd.

Daarnaast worden een aantal andere argumenten genoemd, zoals de vaststelling dat ook voor de hogere frequenties zoals die van de 26GHz-band blootstellingslimieten van kracht zijn. Die limieten zouden een ruime veiligheidsmarge bevatten, omdat ze vijftig keer lager zijn dan het niveau waarbij in onderzoek gezondheidseffecten optraden. Ook wijst het kabinet erop dat bij deze blootstellingslimieten rekening gehouden wordt met kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid.

Verder wijst het kabinet erop dat 26GHz al voor andere toepassingen dan mobiele communicatie wordt gebruikt in Nederland, waarbij aan straalverbindingen, zelfrijdende auto's en cameratoezicht in stadions gedacht kan worden. Daarnaast lijken de bewindslieden te suggereren dat ze ook niet zomaar de uitgifte van de 26GHz-band kunnen opschorten, omdat de Europese Commissie de 700MHz-, 3,5GHz- en de 26GHz-band als '5G-pioneerbanden' ziet voor de nieuwe generatie van draadloze netwerken. Met de uitgifte van deze frequentiebanden geeft het kabinet uitvoering aan Europese verplichtingen, schrijven de bewindslieden.

Dit leidt ertoe dat het kabinet bezig is om de uitgifte van frequenties in een deel van de 26Ghz-band voor te bereiden. Daarbij wordt de wens van meer onderzoek overigens niet terzijde geschoven: ''In navolging van de aanbevelingen in het advies van de Gezondheidsraad, beziet het kabinet op dit moment hoe het een extra bijdrage kan leveren aan (internationaal) onderzoek dat zich richt op gezondheidseffecten
van blootstelling aan elektromagnetische velden in de 26GHz-band.''

Dit advies van de Gezondheidsraad stamt uit september van dit jaar. Daarin geeft de raad het advies de ingebruikname van de 26GHz-frequentiebanden op te schorten tot er meer onderzoek is gedaan. Volgens het rapport van de Gezondheidsraad is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van de blootstelling aan frequenties rond de 26GHz, ofwel de mmWave-frequenties. De raad adviseert experimenteel onderzoek te doen naar de blootstelling in elektromagnetische velden in de 26GHz-frequentieband met niveaus onder de ICNIRP-limieten. Zolang de mogelijke gezondheidsrisico's hiervan niet zijn onderzocht, zou deze frequentieband niet in gebruik moeten worden genomen, luidt het advies.

Overigens gaf het kabinet in een Kamerbrief van vorig jaar al aan dat 5g veilig is, mits de blootstelling onder de limieten blijft. Dat oordeel was toen afkomstig van de Gezondheidsraad, waar het kabinet zich toen mede op baseerde. De Gezondheidsraad had zich toen naar eigen zeggen nog niet over de frequentieband rond 26GHz gebogen.

Door Joris Jansen
Nieuwsredacteur

Het kabinet negeert dus het advies van de Gezondheidsraad en negeert de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond bij EMV(stralings)belastingen onder en ver onder de ICNIRP (en FCC) blootstellingslimieten. Tevens is wetenschappelijk aangetoond dat een aantal van die effecten schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor verdere informatie zie (bijv.):
phiremedical.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-Non-Ionising-Radiation-Consensus-Statement.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie