VVD promoot snelle uitrol van 5G, gezondheid telt niet mee voor bijna alle Kamerleden

maandag, 09 november 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z20037&did=2020D43038

Nr. 521

MOTIE VAN HET LID WEVERLING (VVD)

Voorgesteld 29 oktober 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de snelle uitrol van 5G van groot belang is voor de toekomstige economische welvaart van Nederland; overwegende dat gemeenten een belangrijke rol spelen in het faciliteren van de uitrol van 5G, onder andere door middel van het vergeven van vergunningen en het maken van lokaal beleid voor de aanleg van telecommunicatie-infrastructuur; overwegende dat gemeenten aangeven als gevolg hiervan onder druk te staan, mede vanwege de zeer actieve tegenbeweging die onder andere geleid heeft tot veel brieven met bezwaren, moties en bedreigingen van wethouders, ambtenaren en raadsleden, en behoefte hebben aan meer landelijke ondersteuning bij deze taken; verzoekt de regering, om in overleg met de VNG meer en betere landelijke ondersteuning bij de uitrol van 5G te bieden, onder andere door te werken aan een uniform antennebeleid, voorbeeldverordeningen, handleidingen en andere praktische ondersteuning, en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

Stemmingsuitslag
Aangenomen met handopsteken
Voor 143

detail stemming www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z20037&did=2020D43038

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1

Tegen
PvdD 4
FvD 2
Van Haga 1Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie