Speciale woningen voor mensen die last hebben van straling (afkomstig van bijvoorbeeld 5G-masten)

woensdag, 26 augustus 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Speciale woningen voor mensen die last hebben van straling (afkomstig van bijvoorbeeld 5G-masten): gemeenteraad Westerveld wil ermee experimenteren

Bron: www.dvhn.nl/drenthe/Gemeenteraad-staat-open-voor-experiment-in-Westerveld-met-stralingsarme-nieuwbouw-25958689.html
28 aug. 2020

Mogelijk komt er in Westerveld een experiment met ‘stralingsarm bouwen’. De gemeenteraad staat wel open voor zo’n proef, met woningen speciaal voor mensen die zeggen last te hebben van elektromagnetische straling.

De huizen blijven dan uit de buurt van zendmasten voor mobiele telefonie. Bij de realisatie is sprake van aangepaste bouwmethodes en –materialen, om straling zo veel mogelijk uit de buurt te houden. ,,Een mooie uitdaging, zo’n proef”, stelde Jan Puper (PvdA). CDA’er Adri van der Weyde zag het ook wel zitten, net als Jan Henk Bruursema (Gemeentebelangen).

De raad sprak erover naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Beleid antennes en zendmasten van Progressief Westerveld. Deze partij wil dat de gemeente, als het gaat om plaatsing van zendmasten, het roer drastisch omgooit.

Gemeente moet omwonenden polsen

In het algemeen zouden in de buurt van woningen bijvoorbeeld geen masten meer mogen worden geplaatst die hoger zijn dan 25 meter. Verder wil Progressief Westerveld dat de gemeente vroegtijdig omwonenden raadpleegt over plannen voor masten.

Providers zouden ook niet langer elk een andere locatie moeten opzoeken voor een zendmast; als het even kan, dienen ze hun masten op een en dezelfde plek op te stellen: site-sharing .

In het initiatiefvoorstel wordt ook het experiment met een stralingsarme woonwijk geopperd. Honderdduizenden Nederlanders menen overgevoelig te zijn voor de elektromagnetische straling van zendmasten.

Astrid de Cock uit Zorgvlied is één van hen. Zij hield de raad voor dat onder wetenschappers steeds meer twijfel bestaat over de wettelijke blootstellingslimieten. ,,De huidige normen beschermen ons onvoldoende”, stelde zij.

Mobiel bereik in Westerveld slecht

Het initiatiefvoorstel, geschreven door raadslid Wilfred Beets, is niet uit de lucht komen vallen. In Westerveld is het mobiele bereik hier en daar matig tot slecht. Diverse keren zijn plannen van providers om zendmasten bij te plaatsen evenwel in slechte aarde gevallen bij omwonenden. Tegen het plan voor een 40 meter hoge KPN-mast tussen Wateren en Zorgvlied, dicht bij een aantal huizen, is fel geprocedeerd, tot de Raad van State aan toe.

Beets zei eerder dat hij hoopt dat Westerveld met een eigen zendmastenbeleid een voorloper kan worden in het Noorden: ,,In Noord-Nederland is er naar mijn weten nog geen enkele gemeente met eigen beleid op dit terrein.”

Al voor de raadsvergadering hadden B en W aangegeven dat de gemeente Westerveld niet zelf het initiatief zal nemen voor een proef met stralingsarme nieuwbouw. Ze zal hooguit een geïnteresseerd burgerinitiatief faciliteren. ,,Er zal eerst vraag naar moeten zijn vanuit de samenleving”, legde VVD-wethouder Klaas Smidt de raad uit. ,,We weten op dit moment niet of hier wel behoefte aan is.”

‘Raad van State staat het niet toe’

Alfred Schoenmaker (Duurzaam Sterk Westerveld) was kritisch over het mogelijke experiment: ,,Negatieve effecten van elektromagnetische straling zijn nooit onomstotelijk bewezen. Uitspraken van de Raad van State duiden er op dat je daarom als gemeente ook geen beperkingen kunt opleggen aan providers.”Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie