Landelijke veiling 26 GHz-spectrum nog niet zeker - Antennebureau

donderdag, 23 juli 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/landelijke-veiling-26-ghz-spectrum-nog-niet-zeker-antennebureau--1347610
23 juli 2020

Voor de 26 GHz-frequentieband is nog niet besloten of, en zo ja wanneer, deze landelijk geveild gaat worden. Dat stelt het Antennebureau in een toelichting op de dinsdag 21 juli afgeronde multibandveiling. Tijdens deze veiling hebben KPN, Vodafone en T-Mobile vergunningen met een looptijd van 20 jaar verworven voor spectrum in de 700-, 1.400- en 2.100 MHz-frequentiebanden.

Het Antennebureau zal de vergunningen zo snel mogelijk verlenen en publiceren in de Staatscourant. De vergunningen in de 700 MHz- en de 1.400 MHz-band gaan direct in. De vergunningen in de 2100 MHz-band gaan begin 2021 in, nadat de huidige vergunningen op die frequentieband afgelopen zijn. Vodafone zet via spectrumdeel-technologie 1.800 MHz-frequenties al sinds eind april in om 5G te bieden.

5G-frequenties deels nog in gebruik
De frequenties voor 5G worden nu nog deels gebruikt voor andere toepassingen. Zo wordt de 3,5 gigahertz-frequentie in het noorden van Nederland nog gebruikt door Defensie en voor satellietcommunicatie. De installaties hiervoor staan in het Friese Burum en moeten naar het buitenland verhuizen. De 26 gigahertz-band wordt momenteel gebruikt voor straalverbindingen.

De veiling van de 3,5 GHz-frequenties, onontbeerlijk geacht voor een volwaardig 5G-netwerk, staat vooralsnog gepland voor 2022. Voor de 26 GHz-frequentieband is dus nog niet besloten of, en zo ja wanneer er een landelijke veiling zal plaatsvinden, aldus het Antennebureau.

26 GHz voor zeer hoge snelheden
De 26GHz-band is zogenoemd mmWave-spectrum, die op 5G veel hogere snelheden mogelijk maakt dan met 4G mogelijk is. Dat kan omdat er in dat spectrum veel meer bandbreedte aanwezig is. De aangewezen frequentieband beslaat 3250MHz, terwijl het bij lagere frequenties veelal gaat om banden van rond 100MHz.

De Europese Commissie heeft drie voorkeursfrequenties voor 5G aangewezen, die samen een 5G-netwerk van maximale mogelijkheden voor toepassingen moeten voorzien: 700 MHz (voorheen voor ether-tv toepassingen), 3,5 GHz en 26 GHz. De Commisie heeft de 26GHz-band aangewezen voor 5G op een hoge frequentie. Lidstaten mogen vanaf eind 2020 providers frequentieruimte tussen 24,25 en 27,5GHz laten gebruiken voor 5G.

In het kort gebruik en bereik van de 5G-voorkeurs-frequentiebanden:

- 700 MHz: landelijke dekking met voldoende capaciteit. Bereik: maximaal enkele kilometers.
- 3,5 GHz: hogere capaciteit op lokaal niveau (stedelijke omgeving). Geschikt voor bedrijfs- en consumententoepassing. Bereik: maximaal enkele honderden meters.
- 26 GHz: zeer hoge capaciteit op microniveau (bedrijven, woningen en directe omgeving op straat. Bereik: enkele meters.

Zie ook:
www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12570/RUSSIA%20BANS%20WI-FI%20AND%20SMA .



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie