Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen uitspraak in kort geding

zaterdag, 27 juni 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron:
www.stop5gnl.nl/blog/2020/06/23/stichting-stop5gnl-gaat-in-hoger-beroep-tegen-uitspraak-in-kort-geding/
23 juni 2020

Persbericht naar alle media

Op 23 juni jl. heeft Stichting Stop5G Nederland een persbericht gestuurd aan alle media om ze te informeren over het hoger beroep dat is ingediend tegen de uitspraak van 25 mei jl. in kort geding. Hieronder het volledige persbericht:


PERSBERICHT

Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen uitspraak in kort geding

Op 17 juni jl. is het hoger beroep tegen de uitspraak van 25 mei jl. in kort geding officieel ingediend. De voorzieningenrechter heeft onze eisen onterecht afgewezen en een onjuist toetsingskader toegepast. De uitrol van 5G is volgens ons absoluut onverantwoord vanwege de te grote gezondheidsrisico’s.


De voorzieningenrechter heeft zich in haar oordeel eenzijdig gebaseerd op instituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM, die oogkleppen op hebben en zich uitsluitend baseren op inadequate richtlijnen van de ICNIRP, een private organisatie, met nauwe en bewezen banden met de telecom-industrie. De rechter oordeelt onterecht dat er geen onredelijke risico’s zijn bij de uitrol van 5G zolang ze zich aan deze richtlijnen houden.

Toepassing voorzorgsbeginsel

Volgens Stop5GNL zijn er wel degelijk gezondheidsrisico’s te verwachten, ook al houdt de overheid zich aan de richtlijnen. Stop5GNL heeft in kort geding een groot aantal peer reviewed onderzoeken afkomstig van gerenommeerde instituten ingebracht, die gezondheidsschade aantonen. Er is dus een grote wetenschappelijke onzekerheid, wat onmiskenbaar vraagt om toepassing van het voorzorgsbeginsel, waar de rechter in de uitspraak duidelijk een verkeerde uitleg aan geeft. Het is opmerkelijk dat onderzoeken van de onafhankelijke wetenschappers en kritieken van instituten – genoemd in de dagvaarding en pleitnota – buiten beschouwing worden gelaten door de rechter.

ICNIRP nauwe en bewezen banden met industrie

Bovendien is de ICNIRP – in tegenstelling tot wat de rechter aangeeft – niet onafhankelijk en niet betrouwbaar. Dit blijkt uit een rapport van 18 juni jl. van twee Europarlementariërs. Hierin staat dat de nieuwe ICNIRP-richtlijnen sterk zijn beïnvloed zijn door de Telecom en er nauwe en bewezen banden en belangenconflicten van veel ICNIRP-leden zijn met de industrie. Lidstaten sluiten eenvoudigweg de ogen voor echte wetenschappelijke feiten en vroegtijdige waarschuwingen, zoals we precies hetzelfde scenario gezien hebben in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden, zo staat in het rapport.
klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

Kritische wetenschappers aangevallen

Verder is het zo dat kritische wetenschappers die tot onwelgevallige conclusies komen aangevallen en gebagatelliseerd worden door pseudowetenschappers van de industrie. Dit staat in een recent artikel van 3 juni jl. in de Telegraaf waarin goed zichtbaar wordt wat de invloed is van de industrielobby, en dat zij gebaat zijn bij berichtgeving die hen helpt bij een soepele uitrol van 5G.
www.telegraaf.nl/lifestyle/912166622/oorlog-om-5-g-opvallende-groep-wetenschappers-roert-zich

We zien het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. Zodra we weten wanneer het hoger beroep dient, zullen we u informeren.

MEER WETEN OVER HET HOGER BEROEP

e-mail info@stop5gnl.nl

voor meer informatie zie www.stop5gnl.nlLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie