StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
17 juli kort geding: BAWA versus min. VROM    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

17 juli kort geding: BAWA versus min. VROM
maandag, 17 juli 2006 - Dossier: Algemeen


17 juli: Bestuursrechtelijk kort geding arrondisementsrechtsbank Almelo waarbij rechtspraktijk BAWA bij monde van de heer Baakman zelf om transparantie werd verzocht van de stukken die ten grondslag hebben gelegen aan de publicatie. Zoals bekend is op 6 juni 2006 het Zwitserse wetenschappelijke artikel gepubliceerd. Zoals Baakman stelt wegens beweerdelijk wetenschappelijk onderzoek blootstelling straling aan em-straling. Ten aanzien van dat artikel werden door BAWA afschriften opgevraagd van alle stukken (waaronder rapport van onderzoek, bevindingen verslag, ingevulde vragenlijsten, onderzoeksprotocollen, nulpuntsmetingvastleggingen, overzichtstaten van gebruikte meetapparatuur en afschriften van grafieken).

Omdat het verzochte niet vrijkwam, is op 3 juli reclamatieschriftuur bij het ministerie van VROM en EZ ingediend en is gelijktijdig de Almelose rechtbank verzocht om een voorziening. In die zin dat het ministerie werd verplicht opening van zaken te geven.

Bij het ter perse gaan van dit bericht was de uitslag van dit geding nog niet bekend.

Zie ook Reacties/1256 .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer