Overheid: Informatie over 5G van het Ministerie van EZK

dinsdag, 02 juni 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.overalsnelinternet.nl/onderwerpen/kenniswijzer-snelle-mobiele-connectiviteit-voor-gemeenten
juni 2020

Met hierin veel overheidsinformatie. Commentaar van een lezer:
Zie hieronder en zie de bijlage, belangrijke info, via via gekregen. Alles wordt heel erg dichtgetimmerd tot een totale stralingsdictatuur. Verschrikkelijk. Ik ben geschrokken van al deze dingen.

Meegestuurde info:
Hulp bij beantwoording burgervragen over straling en gezondheid
EZK heeft op 1 april jl. een standaardantwoord gedeeld met de VNG. De VNG heeft deze verspreid in haar mailingslist voor gemeenten.
Een standaardantwoord op landelijke brieven is bij het Antennebureau op te vragen via
info@antennebureau.nl .
Op de website van het Kennisplatform EMV en het Antennebureau staat veel informatie over ‘straling’ en gezondheid waar gebruik van gemaakt kan worden bij de beantwoording van burgerbrieven.

De VNG heeft via een mailinglist een netwerk opgezet waarin gemeenten kennis en voorbeelden met elkaar uitwisselen over het beantwoorden van burgervragen over 5G. Gemeenten kunnen zich via
rudolf.vanderberg@vng.nl
aanmelden voor deelname.
Gemeenten kunnen zich wenden tot de plaatselijke GGD voor hulp bij het beantwoorden van burgervragen over straling en gezondheid.

Wanneer de plaatselijke GGD er niet uit komt kan de GGD of de gemeente rechtstreeks het Kennisplatform EMV benaderen via:
as-emv@kennisplatform.nl


www.overalsnelinternet.nl/
www.overalsnelinternet.nl/documenten

www.overalsnelinternet.nl/documenten/publicaties/2020/04/28/factsheet-dekkingseis-multibandveiling
hier doorklikken naar de factsheet PDF

Hierin staat o.a.

De eis houdt in dat twee jaar na vergunningverlening 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet zijn voorzien van dekking met uitzondering van Natura 2000 gebieden, buitenwateren en een gebied rondom de radioastronomielocatie in Westerbork.

Indien Agentschap Telecom bij controlemetingen en na het houden van een duidingsgesprek constateert dat een vergunninghouder niet voldoet aan de dekkings- en snelheidsverplichting in een bepaalde gemeente, dan kan het agentschap de vergunninghouder een ‘last onder dwangsom’ (LOD) opleggen voor die gemeente. Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Dat houdt in dat de sanctie is gericht op het alsnog aanbieden van de vereiste dekking en snelheid in die betreffende gemeente door de vergunninghouder, gedurende een afgesproken hersteltijd of ‘begunstigingstermijn’. Wanneer uit controlemetingen blijkt dat de voorgeschreven herstelmaatregelen niet (tijdig) zijn getroffen dan ‘verbeurt’ de overtreder het in de last genoemde bedrag, dat wil zeggen dat de opgelegde dwangsom ook daadwerkelijk moet worden betaald. De dwangsom kan meerdere keren worden verbeurd zolang de overtreding niet is hersteld, waardoor wordt gestimuleerd om zo spoedig mogelijk aan de verplichting te voldoen.

www.agentschaptelecom.nl/documenten/publicaties/2020/3/06/toezichtarrangement-en-meetprotocollen-mobiele-communicatie
daar doorklikken naar toezichtarrangement mobiele communicatie 1/6 PDF

Hierin staat op blz. 14:
Dit zijn de boetes die de telecomproviders krijgen als ze niet aan de dekkingsverplichting voldoen:
zie de link hierbovenLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie