5G-metingen op VodafoneZiggo-netwerk: straling onder limiet (als er niemand belt)

dinsdag, 02 juni 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/5g-metingen-op-vodafoneziggo-netwerk-straling-onder-limiet--1340788
2 juni 2020

Op 30 april voerden de inspecteurs van Agentschap Telecom veldsterktemetingen uit bij drie 5G antenne-installaties van VodafoneZiggo in Almere en Lelystad. Bij deze metingen was geen 5G-toestel in de buurt, waardoor er geen actieve data-uitwisseling plaatsvond. Er was dus geen actief 5G-signaal waarneembaar. De metingen zijn daarmee representatief voor de huidige situatie: er zijn maar weinig mensen met een 5G-smartphone en de antenne-installatie zal dus nauwelijks 5G-zendsignalen versturen. Dat is de conclusie van het Agentschap.

Naar aanleiding van het aanzetten van 5G door VodafoneZiggo heeft Agentschap Telecom vijf nieuwe 5G-metingen uitgevoerd. De gemeten elektromagnetische veldsterkte lag bij alle metingen ruim onder de blootstellingslimieten, zo laat het weten.

Tijdens de metingen is zowel een selectieve veldsterktemeting (alleen het 5G-signaal) als een breedbandige veldsterktemeting (alle aanwezige elektromagnetische straling) uitgevoerd. De gemeten veldsterktes met behulp van een sectorantennen kwamen in geen van de gevallen uit boven de 3,13 V/m.

Veldsterktemetingen met 5G-smartphone
Op 25 mei en 27 mei voerden de inspecteurs van Agentschap Telecom veldsterktemetingen uit bij twee 5G antenne-installaties van VodafoneZiggo in Almere en Amersfoort. Bij deze metingen was wel een actief 5G-signaal waarneembaar. Een 5G-smartphone zorgde voor actieve data uitwisseling.

Tijdens deze metingen is zowel een selectieve veldsterktemeting (alleen het 5G-signaal) als een breedbandige veldsterktemeting (alle aanwezige elektromagnetische straling) uitgevoerd. De gemeten veldsterktes met behulp van een 5G-smartphone kwamen in geen van de gevallen uit boven de 1,53 V/m.

Strengst blootstellingslimiet ligt op 28 V/m
De blootstellingslimieten verschillen per frequentie. De strengste limiet voor elektromagnetische velden van antennes is 28 V/m en geldt voor frequenties van 10 tot 400 MHz. Denk hierbij aan antennes van radio en hulpverleningsdiensten (C2000). Vanaf 400 MHz tot 2 GHz loopt dit op tot 61 V/m. Vanaf 2 GHz en hoger is de limiet 61 V/m. De blootstellingslimiet voor deze frequentie is 59 V/m.

Dit zijn dus metingen gedaan zonder dat er iemand belt. Je moet dus vooral niet gaan bellen want dan gaan de veldsterkten (stralingsintensiteiten) omhoog.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie