Voorzitter commissie EMV van Gezondheidsraad kritisch over blootstellingsnormen en veiligheid 5G

maandag, 01 juni 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stralingsbewust.info/2020/04/07/voorzitter-commissie-emv-van-gezondheidsraad-kritisch-over-blootstellingsnormen-en-veiligheid-5g/
7 april 2020

Zowel in de Telegraaf als in het Noordhollands Dagblad heeft recent een artikel gestaan over straling en 5G. In beide grotendeels identieke berichten komt de wetenschappelijke verdeeldheid over EMV (elektromagnetische velden) prominent naar voren.

Professor Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, spreekt in het artikel zijn zorgen uit over de ontwikkelingen omtrent 5G en over de volledig op opwarming gebaseerde blootstellingsnormen van de ICNIRP.

Allereerst benoemt het artikel de waarschuwingen van wetenschappers. De initiatiefnemer van het EMF Scientist Appeal wijst op de overvloed aan wetenschappelijke artikelen die aantonen dat EMV schadelijk zijn. De 240 wetenschappers van het EMF Scientist Appeal stellen dat een verhoogd risico op kanker, beschadiging van DNA en aantasting van voortplantingsfuncties allang zijn aangetoond.

Vervolgens maakt het artikel de wetenschappelijke verdeeldheid duidelijk aan de hand van het groot Amerikaans National Toxicology Program (NTP) onderzoek. Dit onderzoek toonde in 2018 aan dat ratten en muizen kanker kregen bij blootstelling aan radiofrequente straling. De ICNIRP, die stelt dat straling alleen gevaarlijk is doordat het lichaam opwarmt, schuift die conclusie terzijde. Maar volgens de onderzoeksleider van het NTP toont de studie aan dat de effecten niet door opwarming van weefsel komen maar van de straling zelf. Professor Kromhout beklemtoont dat het NTP onderzoek ‘’een doorbraak’’ was en zegt:

“Je ziet dat bepaalde groepen dat weg proberen te redeneren. Maar het zijn goed uitgevoerde studies.”

Professor Kromhout benoemt de scherpe wetenschappelijke verdeeldheid en betreurt dat er twee kampen zijn ontstaan waartussen geen normaal gesprek meer mogelijk is. Kromhout noemt het wel bijzonder dat de ICNIRP-normen zóveel zegkracht hebben gekregen in Europa. Hij stelt, heel voorzichtig, dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. ‘’Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan.’’

Professor Kromhout stelt over 5G:

“Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

Resumerend: De artikelen laten zien dat er nu ook binnen de Gezondheidsraad zelf voorzichtig kritiek is op de op warmte gebaseerde ICNIRP-norm en de veiligheid van de uitrol van 5G. Deze ontwikkeling geeft voorzichtig hoop voor de verdere maatschappelijke en politieke discussie over 5G en ook voor een half miljoen elektrogevoelige mensen in Nederland.

De volledige berichten van respectievelijk 23 maart en 3 april zijn te vinden via onderstaande links.

Link naar artikel Telegraaf (alleen voor abonnees):
www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g
Link naar volledige tekst artikel Telegraaf:
stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12476/Wetenschap%20verdeeld%20over

Link naar artikel Noordhollands Dagblad (alleen voor abonnees):
www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200402_51284541/wetenschap-verdeeld-over-straling-5g
Link naar volledige tekst artikel Noordhollands dagblad:
www.stichting-jas.nl/2020/04/wetenschappers-niet-eens-over-5g.html?m=1 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie