Commentaar op de ICNIRP 2020 richtlijnen

maandag, 20 april 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bijlage
Dagvaarding Kort Geding van Stichting Stop5GNL tegen de Staat der Nederlanden


Dr. Leendert Vriens

Samenvatting
De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) heeft in maart 2020 als prepublicatie nieuwe richtlijnen voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) rondgestuurd. Deze richtlijnen zouden volgens ICNIRP bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen de schadelijke effecten voor de gezondheid van radiofrequente EMV in het frequentiegebied van 100 kHz tot 300 GHz. Daaronder valt alle draadloze communicatie, inclusief 5G. Wat de veldsterktes en stralingsintensiteiten betreft verschillen deze richtlijnen niet met die uit 1998 en bieden dan ook geen bescherming.
Het gaat in de richtlijnen na de eerste vijf inleidende pagina’s, tot aan p. 37, uitsluitend over thermische effecten veroorzaakt door 6 minuten en 30 minuten lange blootstelling aan radiofrequente EMV. Die tijden zijn in ICNIRP 2020 iets duidelijker gedefinieerd dan in ICNIRP 1998 maar dat is verder van geen belang. In beide richtlijnen gaat het om kortdurende blootstelling.
Pas in Appendix B, vanaf p. 37 tot het eind van de richtlijnen op p. 43, zijn nog enkele wetenschappelijke publicaties over niet-thermische biologische lange-termijn effecten genoemd, in diskrediet gebracht en niet meegenomen bij het bepalen van de richtlijnen.
Daarmee zijn vrijwel alle van de duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties genegeerd waarin dergelijke niet-thermische biologische lange-termijn effecten zijn aangetoond. Een aantal van die effecten, die optreden bij veldsterktes en stralingsintensiteiten onder en ver onder de ICNIRP 2020 richtlijnen, zijn schadelijk voor de gezondheid. De ICNIRP richtlijnen geven daarom, in tegenstelling tot wat geclaimd wordt, geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid.
Gezien de grote financiële belangen van telecomindustrie en overheden ligt het voor de hand de conclusie te trekken dat de ordes van grootte te hoge ICNIRP 2020 richtlijnen uitsluitend bedoeld zijn om de uitrol van draadloze communicatie toepassingen in het algemeen en van 5G in het bijzonder geen strobreed in de weg te leggen.

Voor de volledige tekst van het Commentaar zie:
www.stopumts.nl/pdf/Commentaar-op-de-ICNIRP-2020-richtlijnen.pdf

Voor de Dagvaarding Kort Geding zie:
www.stop5gnl.nl/wp-content/uploads/2020/02/Dagvaarding-in-kort-geding.pdf

De tekst van het Commentaar is ook overgenomen in:
stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/
en
stralingsbewust.info/wp-content/uploads/ICNIRP-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid-Leendert-Vriens-juni-2020.pdf

Voor extra commentaar op de richtlijnen, niet deel uitmakend van de dagvaarding, zie:
www.stopumts.nl/pdf/Blootstellingsnormen-gesteld-door-de-overheid.pdf

en
Blootstellingsnormen ICNIRP ongepast – Betere bescherming van burgers tegen straling gezocht
Hugo Schooneveld, 28 april 2020
emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Blootstellingsnormen-ICNIRP-ongepast.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie