Persbericht Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee op zendmast-branden

dinsdag, 14 april 2020 - Categorie: Berichten Nederland

12 april 2020

Voor het persbericht zie:

www.stopumts.nl/pdf/Persbericht-Actiegroep-5G,-Het%20Gooi-zegt-Nee-op-zendmast-branden.pdf

en zie ook:

www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12490/redir


Inmiddels is het persbericht in De Gooi- en Eemlander opgenomen, zie:

www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200414_8553210/actiegroep-5g-het-gooi-zegt-nee-distantieert-zich-van-brandstichtingen-wij-weten-niet-wie-de-daders-zijn?utm_source=www.noordhollandsdagblad.nl&utm_medium=referral&utm_content=/zoeken?keyword=5G%2C+Het+Gooi+zegt+Nee%27+distantieert+zich+van+brandstichtingen%3A+wij+weten+niet+wie+de+daders+zijn&daterange=all&datestart=&dateend= .
14 april 2020

Actiegroep ’5G, Het Gooi zegt Nee’ distantieert zich van brandstichtingen: wij weten niet wie de daders zijn

De actiegroep ’5G, Het Gooi zegt Nee’ distantieert zich van de brandstichting bij zendmasten, maar noemt het uitrollen van de ’onvoldoende wetenschappelijk onderzochte’ 5G-technologie, ’vooral als dat in tijden van een eventuele lockdown en eventuele samenscholingsverboden zou gebeuren’ onverantwoord. ’In een democratie hebben burgers immers het recht op vreedzame protesten.’
Ayna Siem en Sylvia Slegers wijzen er namens de actiegroep op dat het onderzoek naar de oorzaak van deze branden nog in volle gang is. En dat er toch in de media melding wordt gemaakt van ’vandalisme’, ’brandstichting’ en ’sabotage’. Waarbij ook gesproken word van ’5G-gekte’, ’5G-activisme’ en ’anti-5G-terreur’ door ’5G-demonstranten’ en ’anti-5G-activisten’.

Legale wegen
De Gooise actiegroep meldt niet te weten wie de plegers van deze daden zijn. ’Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze daden en wijzen vernieling/vandalisme en elke vorm van strafbaar/crimineel verzet nadrukkelijk af. Wij vinden het in alle gevallen verstandiger om via de legale wegen ons recht te halen. De acties en demonstraties die wij tot nu toe hebben ondernomen en bijgewoond zijn hier het concrete bewijs van.’

Stralingsarme regio’s
De actiegroep is tegen de komst van 5G. ’In plaats van het plegen van daden van vernieling en vandalisme, strijden wij echter vóór de invoering van het voorzorgsprincipe, vóór verlaging van de huidige blootstellingslimiet en vóór de oprichting van stralingsarme regio's.’

De actievoerders stellen dat er ’een enorme hoeveelheid onafhankelijk wetenschappelijk bewijs is dat straling van de huidige 2 t/m 4G netwerken gezondheidsrisico’s oplevert’. Een toenemende groep Nederlanders zou gezondheidsklachten hebben als gevolg van straling van elektromagnetische velden. Deze problemen nemen, aldus de actiegroep, alleen maar toe als 5G geïntroduceerd gaat worden.

Weldoordacht
De actievoerders wijzen op een recente uitspraak van prof. dr. ir. Hans Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad: ,,Laat de industrie niet zomaar haar gang gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf - zegeningen versus risico’s - zijn ook in dit dossier noodzakelijk.”

Ook kunnen zij zich ’volledig vinden’ in een oproep van Let’s Talk About Tech om alle activiteiten rondom de uitrol van 5G stop te zetten, in afwachting van onafhankelijk onderzoek en een breed maatschappelijk debat over nut en noodzaak van 5G.

Ter harte
Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee meldt zich in de toekomst te blijven inspannen ’om de verantwoordelijke politici er, via legale wegen, toe te bewegen de woorden van prof. dr. ir. Kromhout en de oproep van Let’s Talk about Tech ter harte te nemen’.

Zie ook:
www.ed.nl/kempen/stop-5gnl-neemt-afstand-van-sabotage-zendmasten~ae373ac8/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie