’Mast Ridderkerk in de wacht’, Algemeen Dagblad

maandag, 10 juli 2006 - Categorie: Berichten Nederland

AD Rotterdam, 10 juli 2006

Ridderkerk wacht met het maken van nieuw beleid over umts-masten, totdat de Gezondheidsraad een uitspraak doet over de gevolgen van umts-straling voor de gezondheid.

De gemeente Ridderkerk wacht met het verlenen van toestemming voor het plaatsen van nieuwe umts-antennes. Zij wil eerst horen van de Haagse Gezondheidsraad, dat er geen schadelijke effecten zijn van umts voor de gezondheid van mensen die bij de masten wonen. Umts maakt toepassingen van mobiele telefonie mogelijk. In Nederland bestaat al jaren angst voor de straling van de masten. Gezondheidsklachten als misselijkheid, duizeligheid en zelfs gevallen van kanker worden toegeschreven aan de radiogolven.

Een inmiddels bekend Zwitsers onderzoek naar de straling wees onlangs uit dat er geen schadelijke gevolgen zijn van umts op de gezondheid. Er is bij dit onderzoek echter alleen gekeken naar de effecten van de straling op personen, wanneer zij korte tijd worden blootgesteld aan de antennes. ,,Een andere situatie dan wanneer je onder de mast woont,'' zegt Ben Neuschwander, raadslid namens Leefbaar Ridderkerk. ,,Er valt genoeg af te dingen op dat onderzoek. Het zegt, zo menen ook deskundigen, namelijk niets over de effecten op mensen die de hele dag onder zo'n mast wonen. We moeten dus voorzichtig blijven.''

Neuschwander bedong eerder via een motie, dat de gemeente een stop op het plaatsen van de masten op gemeentelijke gebouwen afkondigde. Ook zouden er geen masten komen waarvoor een vergunning van de gemeente nodig is. ,,Of die motie nog zinvol is, zal afhangen over hoe de Gezondheidsraad oordeelt over het onderzoek,'' zegt een gemeentewoordvoerder. De Gezondheidsraad heeft al aangekondigd de bevindingen van het Zwitserse onderzoek 'hoogstwaarschijnlijk' over te nemen. ,,Dat geeft weinig hoop,'' zegt Neuschwander. ,,Maar dat de raad dit zou zeggen, was te verwachten. De gezondheid van een groep mensen loopt nog steeds gevaar. Wij willen die discussie met de gemeente dus graag aangaan en niet alleen afgaan op de Gezondheidsraad.''

Wanneer de Gezondheidsraad hun rapport bekend maakt, is nog ongewis.

Bron: www.ad.nl/rotterdam/zuidrand/article460317.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie