Tegen nieuwe UMTS (Spijkenisse), Smartrtv

maandag, 10 juli 2006 - Categorie: Berichten Nederland

Vrijdag 07 juli 2006

SPIJKENISSE - In een breed gedragen motie, ingediend door ONS, VVD en het CDA, heeft de raad in meerderheid besloten voorlopig geen vergunningen meer te verlenen voor de bouw van nieuwe UMTS masten. Spijkenise stelt, dat verdere bouw van masten moet worden tegen gegaan, totdat meer duidelijkheid is over de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn. Hierbij steunen zij de ontplooide initiatieven van ''STS'', die naar aanleiding van de klachten van bewoners uit de Panoramaflat het gevaar van UMTS straling onder de aandacht heeft gebracht.

Spijkenisse gaat met deze motie in tegen de verklaring van staatsecretaris van Geel, die namens de regering verklaarde ''geen afdoende bewijs te kunnen vinden in een onlangs gehouden Zwitsers onderzoek tegen de schadelijke effecten van UMTS straling''. De voorlopige vergunningstop geldt alleen voor masten hoger dan 5 meter.

Voor kleinere masten is geen vergunning nodig Alex Swinkels woordvoerder namens STS (Spijkenisse tegen Straling) verklaarde tegenover Smart RTV ''enthousiast te zijn over het ingenomen standpunt van de gemeente''. Swinkels toonde begrip voor de diplomatieke toon van de motie: ''Tenslotte moeten we rekening houden, dat Den Haag dit gemeentelijk standpunt niet zonder meer zal accepteren''. Hij verwacht dan ook talloze rechtzaken van de providers gesteund door het regeringsstandpunt tegen de inmiddels 61 gemeentes, die de nodige terughoudend betrachten tegen plaatsing van nieuwe masten.

Volgens Swinkels is er verder een goede afspraak tussen de drie wooncorporaties in Spijkenisse en Eneco, dat ''vergunningsloze'' masten korter dan 5 meter en meestal gezet op torenflats voorlopig ook niet geplaatst zullen worden. Wat betreft de bestaande UMTS masten is namens de bewoners vanuit de Panoramaflat een rechtzaak in voorbereiding om de masten weg te laten halen, aldus Swinkels en hij heeft goede hoop, dat met de aanname van de motie de publieke opinie zich tegen de uitbreiding van UMTS keert.

Bron: www.smartrtv.nl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie