Keijzer probeert zorgen gemeenten over 5G weg te nemen

vrijdag, 21 februari 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/keijzer-probeert-zorgen-gemeenten-over-5g-weg-te-nemen--1327336
20 febr. 2020

Het gebruikelijke standaardverhaal van de overheid. Voor het verhaal met links zie de link hierboven.

Het kabinet probeert zorgen bij gemeenten over mogelijk negatieve gevolgen van de uitrol van 5G-netwerken voor de volksgezondheid weg te nemen. Dat blijkt uit een reactie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een brief van de gemeente Bergen.

In de brief zou de gemeente schrijven over zorgen die bij inwoners heersen over de uitrol van het 5G-netwerk ten aanzien van de volksgezondheid en hun leefomgeving. Volgens Bergen is er nog veel onduidelijk is over de plaatsing van antennes en het effect ervan op de omgeving en de inwoners. Eind november 2019 bleek tijdens het Telecom Insights-congres van Telecompaper over 5G ook dat gemeenten veel vragen hebben en krijgen over de komst van 5G.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) wijst in haar reactie onder meer op bestaand onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (Kennisplatform EMV) concluderen wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organization (WHO) en de Gezondheidsraad dat in wetenschappelijke onderzoeken geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten, zo schrijft Keijzer.

Blootstellingslimieten voor 5G
Verder benadrukt de staatssecretaris dat de huidige blootstellingslimieten voor 3G en 4G straks ook voor 5G gelden. 'Met 5G moet de optelsom van alle elektromagnetische velden nog steeds onder de Europees aanbevolen blootstellingslimieten blijven. Agentschap Telecom doet metingen aan de elektromagnetische velden in het gehele land en ziet erop toe dat de door EU aanbevolen blootstellingslimieten niet worden overschreden.'

Om burgers zekerheid te bieden dat de blootstelling van elektromagnetische velden binnen de limieten blijft, worden deze limieten vastgelegd onder de Telecommunicatiewet, zoals aangekondigd in het Actieplan Digitale Connectiviteit van het kabinet, zo geeft Keijzer aan. 'Uiteraard blijft het kabinet de nieuwste wetenschappelijke resultaten op de voet volgen. Het Kennisplatform EMV en organisaties als het RIVM, de Gezondheidsraad en GGD’en spelen een belangrijke rol in de advisering en ontsluiting van kennis op het gebied van EMV.'

Instemming met redelijke plaatsingsverzoeken
Met bestemming tot de in de brief van Bergen genoemde verplichting om in te stemmen met redelijke verzoeken voor het plaatsen van small cells op overheidsinfrastructuur, laat Keijzer weten dat dit voortvloeit uit Europese regelgeving (Telecomcode). 'Ik herken de vragen en zorgen die hierover leven bij gemeenten en ik heb hier ook aandacht voor. Het wetsvoorstel tot implementatie van de Telecomcode is dan ook op een aantal punten aangepast. Verder zal in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onafhankelijk bureau de bestuurlijke en financiële consequenties voor gemeenten in kaart brengen.'

Onlangs stelde Zwitserse overheid de publicatie van technische richtlijnen voor uitbreiding van 5G-netwerken uit omdat milieutoezichthouder Bafu eerst meer metingen specifiek voor de straling van een nieuw type 5G-antenne (adaptieve antenne) wil ontwikkelen. Dit kan leiden tot vertraging in de uitrol van 5G.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie