Video-oproep aan Tweede Kamer en Regering: Stop de uitrol van 5G

dinsdag, 18 februari 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stralingsbewust.info/2020/02/18/video-oproep-aan-tweede-kamer-en-regering-stop-de-uitrol-van-5g/
18 febr. 2020

Vandaag heeft Eerlijk over Straling een dringende video-oproep verzonden aan onze Tweede Kamer en Regering om de uitrol van 5G per direct te stoppen.
eerlijkoverstraling.nl/
De video-oproep is verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, en de landelijke pers (circa 60 adressen).
Eerlijk over Straling is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Onderstaand het volledige persbericht en de video-oproep.

Persbericht
Geachte leden van onze Regering en leden van de Tweede Kamer, en wel:

– Vaste commissie voor VWS (via cie.vws@tweedekamer.nl)
– Vaste commissie voor EZK (via cie.ezk@tweedekamer.nl)
– overige leden van de Tweede Kamer (via persoonlijk e-mailadres),

Wij verzoeken u kennis te nemen van onderstaande video-oproep
www.youtube.com/watch?v=y31d10WNuGc&feature=youtu.be
aan Tweede Kamer en Regering, waarin Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders zich uitspreken over de gezondheidsrisico’s van straling en ageren tegen de voorgenomen uitrol van 5G.

In onze video worden een aantal dringende oproepen gedaan, waaronder:

1. Een moratorium op 5G, uit voorzorg wegens de gezondheidsrisico’s van 5G.

2. Serieus, tevens biologisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van:

– huidige draadloze communicatie én beoogd 5G

– mede in relatie tot de reeds huidige ziektelast

3. Verdere voorzorgsmaatregelen:

– blootstellingslimiet omlaag tot biologisch verantwoorde niveaus
– juiste voorlichting aan burgers en artsen over gevolgen van elektrostress
– benoem en bescherm kwetsbare groepen tegen EMV (vooral hoogrisicogroep kinderen, zieken, ouderen)
– bevorder publieke acceptatie om EMV-belasting te verminderen (bijv. om desgevraagd mobieltje en Wifi uit te zetten)

4. Erkenning van elektrogevoeligheid (EHS) als gevolg van EMV en bied hulp aan elektrogevoeligen in overleg met de belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD Vereniging.

5. Maak Milieuwetgeving ter bescherming tegen EMV.

Deze video wordt u aangeboden door Eerlijk over Straling, een initiatief en de koepel van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties.

De video brengt u een dringende boodschap over 5G en over de risico’s en gevolgen van de draadloze communicatie voor mens en natuur:

. Elektrogevoeligen moeten al vechten voor hun leven! Er zijn ca. 500.000 elektrogevoelige mensen in Nederland (onderzoek Kantar in opdracht van Overheid, 2016). Al bij de huidige stralingsniveaus lopen duizenden elektrogevoeligen volledig vast in hun bestaan. Inclusiviteit is al ver te zoeken. Hun handicap wordt in Nederland nog niet erkend. Geen enkele vorm van structurele bescherming wordt hen door de Overheid geboden. Als 5G wordt uitgerold, worden de veldintensiteiten zo hoog dat hun leven verder in gevaar komt. Dat mag u niet laten gebeuren.
. Hoe veilig is 5G voor anderen? 5G berust op nieuwe technologie, nieuwe types antennes en nieuwe frequenties: geen ervan zijn op gezondheidsrisico’s getest. Bovendien zal 5G leiden tot veel hogere veldsterkten dan tot nu gebruikelijk. Het is onverantwoord 5G uit te rollen.
. In Zwitserland is de uitrol van 5G afgelopen maand gestaakt om redenen van gezondheid.
. Wetenschappers achten meerdere schadelijke effecten van draadloze communicatie voor de gezondheid bewezen. Daarom is de overheid gehouden het voorzorgsprincipe te hanteren.
. Een moratorium op 5G is de enige logische beslissing nu.
. De Staatssecretaris EZK heeft o.a. in het debat van 6 februari jl. gezegd nog deze maand met de belangenorganisaties te praten. De koepel Eerlijk over Straling heeft echter nog steeds geen uitnodiging mogen ontvangen. Ook de belangrijkste belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD vereniging (beide ook lid van Klankbordgroep Kennisplatform EMV) zijn nog steeds niet benaderd of uitgenodigd voor overleg. Ondanks dat beide belangenorganisaties daartoe inmiddels veelvuldig om hebben gevraagd aan o.a. betrokken ministeries en Staatssecretaris EZK.

Graag zijn wij bereid tot constructief overleg en zien uit naar uw spoedige uitnodiging!

Met vriendelijke groet,
R.K.N. Verboog en Ir. R.P. van der Boom
Eerlijk over Straling
www.eerlijkoverstraling.nl

Naschrift: Je kunt meehelpen aan de bewustwording van de gezondheidsrisico’s van 5G, door deze video-oproep te delen op andere media en actief te sturen naar de lokale pers, lokale politiek, huisartsen, scholen, vrienden, familie, etc. Dit is een uitermate urgente en belangrijke kwestie die iedereen aangaat.

Lees ook: Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen
stralingsbewust.info/2019/12/16/verslag-van-lezing-prof-dr-martin-pall-over-de-impact-van-5g-falende-veiligheidsrichtlijnen/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie