EZK verwerpt aangenomen motie over dekkingseis 700 MHz

dinsdag, 18 februari 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/ezk-verwerpt-aangenomen-motie-over-dekkingseis-700-mhz--1326875
17 febr. 2020

Het ministerie van EZK wil de dekkings- en snelheidsverplichting niet aanpassen.
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-motie-bruins-over-het-opleggen-van-vergunningsvoorwaarden-aan-het-verkrijgen-van-n-vergunning-in-de-700-mhz-band
De Tweede Kamer heeft op 11 februari een motie aangenomen over de 700 MHz-vergunningen, maar staatssecretaris Mona Keijzer legt die motie van Eppo Bruinsma (ChristenUnie) naast zich neer.

In de plannen voor de Multibandveiling
www.telecompaper.com/nieuws/consultatie-multibandveiling-van-start-35-ghz-veiling-in-2022--1318796
zit als eis dat de drie MNO’s zorgen voor 98% geografische dekking per gemeente en een minimale downloadsnelheid van 8 Mbps. Telecompaper heeft eerder een achtergrond gepubliceerd over deze dekkings- en snelheidsverplichting (DSV).
www.telecompaper.com/achtergrond/agentschap-telecom-wil-mobiele-dekking-testen-met-meetautos--1324197

De eis geldt 24 maanden na afloop van de veiling en alleen als KPN, T-Mobile of VodafoneZiggo minimaal 2x10 MHz verwerft. De drie MNO’s mogen deze minimumsnelheid realiseren met ál hun spectrum, in hun mobiele netwerk. De DSV wordt niet opgelegd aan nieuwkomers, zonder andere mobiele vergunningen in 800 Mhz of 900 MHz.

Twee externe rapporten, van PA Consulting en van Aetha, gaan uit van 2x10 MHz per operator. In enkele andere landen hebben drie aanbieders de 700 MHz-vergunningen gelijk verdeeld. Die 2x10 geldt nu als minimum voor een efficiënte verdeling.

Tweede Kamer: ook dekking met 2 x 5 MHz
De Tweede Kamer wilde dat de eis ook gaat gelden als een bestaande MNO slechts één vergunning van 2x5 MHz koopt (de 700-band wordt aangeboden als zes afzonderlijke vergunningen van 2x5 MHz).

“Dat is om meerdere redenen ongewenst”, schrijft Keijzer aan de Tweede Kamer:

. Het maakt allereerst disproportionele investeringen noodzakelijk voor partijen die één blok in de veiling verwerven, waardoor de dekkings- en snelheidsverplichting niet langer redelijk is.
. Het opleggen van de huidige dekkings- en snelheidsverplichting ook in geval men maar één blok verwerft in de veiling kan tot onverkochte blokken leiden. Het kan voor een partij zo onaantrekkelijk worden om op één blok te bieden dat hij er dan voor kiest om geen blok te kopen.
. Dat kan leiden tot onverkochte vergunningen en dat is vanuit de doelstelling van een efficiënte verdeling van frequenties ongewenst.
. Tenslotte zou om te voorkomen dat een disproportionele eis zou worden opgelegd, moeten worden gezocht naar een ambitieuze maar nog wel redelijke eis uitgaande van slechts één spectrumblok in de 700 MHz-band.

Met die laatste opmerking verwijst Keijzer naar de ambitie uit het Actieplan Digitale Connectiviteit dat er overal in Nederland een bepaalde minimumsnelheid wordt geleverd. EZK wil niet dat de discussie weer wordt geopend over een lagere ambitie.

Zij waarschuwt dat dan ook weer de discussie wordt geopend over andere bouwstenen van de Multibandveiling, zoals de reserveprijzen. “Bij het berekenen van de reserveprijzen voor de 700 MHz-vergunningen zijn de investeringen voor de huidige vormgeving van de dekkings- en snelheidsverplichting immers meegenomen.”Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie