Heuvelruggers bang voor de straling van 5G

dinsdag, 28 januari 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/politiek/heuvelruggers-bang-voor-de-straling-van-5g-678464
27 jan. 2020

HEUVELRUG Zijn de tegenstanders van het nieuwe 5G-netwerk onnodig bezorgd? Of spant de overheid samen met de telecomindustrie, om de aanleg van een landelijk dekkende antenne-netwerk er zo snel mogelijk door te drukken? Tussen die twee uitersten beweegt zich de discussie over de introductie van de nieuwste techniek voor het mobiele internet.

Michiel Schaaij

Op een wereldwijde actiedag gingen tegenstanders afgelopen zaterdag de straat op, om tegen 5G te protesteren. Ook in Utrechtse Heuvelrug laten de bestrijders van 5G regelmatig van zich horen. De kwestie is hier extra actueel, omdat de gemeente één van de komende jaren de openbare verlichting gaat vervangen. Dat zou een uitgelezen mogelijkheid zijn voor de introductie van 5G-antennes.

GEZONDHEID Drie jaar geleden waarschuwden vertegenwoordigers van de Heuvelrugse actiegroep 'Stralen doen we liever zelf' al voor de gezondheidseffecten van 5G-zenders. De gewraakte installaties zouden vooral bij stralingsgevoelige inwoners tal van ingrijpende gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. In korte tijd mobiliseerden de actievoerders meer dan 700 medestanders, die hun handtekening zetten onder een petitie.

SCHADELIJK Officiële onderzoeken hebben sindsdien nog geen definitieve duidelijkheid gebracht. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijzen metingen uit, dat de stralingslimieten van de Europese Unie vooralsnog niet worden gehaald. Maar er zouden vervolgmetingen nodig zijn. Tegenstanders zeggen dat onderzoekers ten onrechte alleen naar het gevaar van stralingswarmte kijken, terwijl 5G ook op andere manieren schadelijk kan zijn.
LEVENDE WEZENS Deze maand waarschuwde een inwoner de gemeenteraad en het college voor het gevaar van een levend laboratorium. Het vroegtijdig introduceren van 5G zou gelijk staan aan experimenteren met elektromagnetische velden op levende wezens. De kwestie ligt nu op het bureau van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP), die zowel de openbare ruimte als de financiën van de gemeente bestiert.

IN GESPREK Boonzaaijer zegt nadrukkelijk in gesprek te zijn met inwoners die bezwaar hebben tegen de invoering van 5G. Tegelijkertijd ligt er in Den Haag een voorstel op tafel van het Ministerie van Economische Zaken, dat gemeenten wil verplichten om mee te werken aan de aanleg van 5G-antennes. Bovendien: door de nieuwe Heuvelrugse lantaarnpalen beschikbaar te stellen voor 5G-antennes, zouden de kosten voor de vernieuwingsoperatie gedrukt kunnen worden.

Later dit jaar moet de Heuvelrugpolitiek een keuze maken over de mogelijke plaatsing van 5G-antennes op straatlantaarns. Wethouder Boonzaaijer zegt dat hij nog voor het zomerreces een voorstel voor de vervanging van de openbare verlichting naar de gemeenteraad wil sturen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie