Rapport Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen

dinsdag, 21 januari 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/dossier-5g/documenten/rapporten/2020/01/21/verkenning-van-de-blootstelling-emv-afkomstig-van-5g-systemen
21 jan. 2020

Zie bovenstaande link en zie ook:
AT en RIVM willen vinger aan de pols bij 5G

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/at-en-rivm-willen-vinger-aan-de-pols-bij-5g--1323364
21 jan. 2020

De veldsterkte van 5G-systemen blijft ruim onder de geldende Europese normen, concluderen het RIVM en het Agentschap Telecom uit een eerste serie metingen. Het onderzoek is uitgevoerd om meer kennis op te doen over elektromagnetische velden van 5G. Er is nog maar weinig praktijkervaring met 5G en daarom blijft onderzoek nodig.

De centrale vraag van het onderzoek is wat de verwachte blootstelling aan EMV afkomstig van 5G-systemen is (in de nabije toekomst), met de nadruk op small cell-antennes en massive MIMO-antennes met beam-forming. 5G staat echter nog maar aan het begin: het dataverkeer en het aantal apparaten gaan nog groeien. Alle apparaten blijven weliswaar onder hun eigen limiet, maar het worden er wel steeds meer, in een dynamische omgeving. Wat dat betekent voor de praktijk, daar is nog geen ervaring mee.

In de samenleving zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van blootstelling aan 5G. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten geven, levert de beschikbare wetenschappelijke literatuur geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is.

5G-netwerken worden anders dan 4G
De introductie van 5G-systemen brengt nieuwe aspecten met zich mee in vergelijking met eerdere generaties telecomsystemen. Er zullen op langere termijn verdichtingen van de netwerken optreden (meer zenders per vierkante kilometer), afhankelijk van de maatschappelijke behoefte aan datacommunicatie (bijvoorbeeld het Internet of Things).

Agentschap Telecom heeft voor het onderzoek verschillende veldsterktemetingen uitgevoerd bij vijf 5G-testlocaties. De effecten van Massive MIMO blijken lastig te modelleren. Doordat massive MIMO-antennes meerdere bewegende bundels in verschillende richtingen kunnen gaan uitzenden, die bovendien van het gedrag van de gebruiker gaan afhangen, krijgt de blootstelling aan EMV een dynamischer karakter (wisselend in plaats en tijd).

Het AT wil zijn metingen nog verder verfijnen en blijft metingen uitvoeren tijdens de introductie van 5G. Op deze manier wil het duidelijkheid bieden over de huidige en verwachte veldsterktes op 5G-locaties en hoe deze waarden zich verhouden tot de geldende blootstellingslimieten.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie