Kort geding tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen, financiële steun gevraagd

woensdag, 26 februari 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.stop5gnl.nl/
www.stop5gnl.nl/doneren/
met daarin info over de huidige stand van zaken wat financiën betreft
jan. 2020

www.stop5gnl.nl/nieuws/

Zie ook de Facebook pagina Stop5GNL

English version: stop5gnl.com/
stop5gnl.com/news/
stop5gnl.com/lawsuit/

-----------------------------------------
Recent nieuws:
www.stop5gnl.nl/blog/2020/02/26/stichting-stop5gnl-start-kort-geding-tegen-nederlandse-staat/
26 febr. 2020

met daarin de link naar de tekst van de Dagvaarding:
www.stop5gnl.nl/wp-content/uploads/2020/02/Dagvaarding-in-kort-geding.pdf

het kort geding zal plaatsvinden in Den Haag op 21 april as.
------------------------------------------

De Nederlandse staat is van plan om het 5G mobiele netwerk vanaf 2020 in heel Nederland uit te rollen, zonder dat het is getest op mensen, dieren en het milieu.

Help ons de uitrol van 5g stoppen!

Kort geding tegen de Nederlandse staat om 5G te stoppen


De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. Wij zijn van mening dat de staat door 5G uit te rollen onrechtmatig handelt omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G.

Geen onderzoek gedaan naar de risico's van 5g

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

252 wetenschappers die de noodklok luiden

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming van de gezondheid bij blootstelling aan EMV. Dit omdat volgens de wetenschappers de enorme verdichting van antennes bij 5G zal leiden tot toenemende gezondheidsrisico’s en tot een wereldwijde crisis.

Uitrol van 5G moet gestopt worden!

Het is bijzonder urgent dat 5G gestopt gaat worden. Met 5G zal er namelijk een enorme toename zijn van antennes. Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.

Wat kun je doen?
Help stichting Stop5gNL met deze belangrijke rechtszaak en doneer! Voor meer informatie kies de pagina Doneren.

Doneer hier:
www.stop5gnl.nl/doneren/

Contact:
www.stop5gnl.nl/contact/

Verder:
www.stop5gnl.nl/rechtszaak/
www.stop5gnl.nl/informatie/
www.stop5gnl.nl/nieuws/
www.stop5gnl.nl/over-ons/

Deze actie met een ervaren team en goede advocaten verdient ons inziens veel steun.
Voor de geschatte proceskosten en de tot nu toe ontvangen donaties zie:

www.stop5gnl.nl/doneren/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie