Incidentie hersentumoren in Nederland

woensdag, 08 januari 2020 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.iknl.nl/kankersoorten/hersentumoren/registratie/incidentie
jan. 2020

De diagnose primaire hersentumor wordt jaarlijks bij circa 1.400 mensen gesteld, zo blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De verdeling tussen mannen en vrouwen is ongeveer 60/40. De piek qua incidentie ligt tussen het 50ste en 75ste levensjaar.

Onderstaande grafiek toont de primaire hersentumoren, inclusief gliomen en hypofysetumoren, en meningeomen (hersenvlieskanker).

Voor deze grafiek zie de link bovenaan

Gliomen

Gliomen, de grootste groep primaire tumoren uit het hersenweefsel, zijn meestal kwaadaardig. Jaarlijks krijgen ongeveer 1.200 volwassen patiënten de diagnose glioom. Gliomen vormen een brede verzameling van ziekten die onderling sterk verschillen in gedrag en daarmee in hun prognose voor patiënten. Op basis van het celtype en moleculaire eigenschappen zijn verschillende soorten gliomen te onderscheiden. Het glioblastoom is de meest voorkomende vorm en heeft helaas ook de slechtste prognose. Ongeveer driekwart van de pathologisch bevestigde cases betreft een glioblastoom. Het aantal menggliomen neemt over de tijd af, voornamelijk door verbeterde diagnostiek met moleculaire bepalingen. Op basis hiervan kunnen tumoren worden herleid tot de astrocytaire of de oligodendrogliale lijn.

Hypofysetumoren
De incidentie van hypofysetumoren wordt geschat op ongeveer 450 per jaar. Precieze bepaling van incidentie en prevalentie is lastig omdat een deel van de tumoren subklinisch aanwezig is.

Meningeomen
Meningeomen ontstaan vanuit de hersenvliezen en zijn naast gliomen de meest voorkomende maligniteit in de neuro-oncologie. Ze beslaan tussen de 13-26% van alle primaire (symptomatische) hersentumoren. In tegenstelling tot gliomen zijn meningeomen veelal goedaardig van karakter.

Hersenmetastasen
Het optreden van hersenmetastasen (secundaire hersentumoren) is de meest voorkomende neurologische complicatie bij patiënten met solide tumoren (vooral van long- en mammacarcinoom, melanoom). Ongeveer 10-30% van de patiënten die te maken krijgen met een gemetastaseerde, solide tumor ontwikkelt ook hersenmetastasen.

De verwachting is dat door toegenomen overleving van patiënten met kanker de incidentie van hersenmetastasen zal toenemen. Ook de toegenomen screening op asymptomatische metastasen draagt hieraan bij.

De toename van het aantal mensen met gliomen was voor de WHO in 2011 al reden om de RF straling van draadloze communicatie al 'mogelijk kankerverwekkend', klasse 2B, te verklaren.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie