Telegraaf: 5G niet uitrollen voordat de gezondheidsrisico’s duidelijk zijn

vrijdag, 06 december 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telegraaf.nl/watuzegt/1596439823/5-g-niet-uitrollen-voordat-de-gezondheidsrisico-s-duidelijk-zijn
6 dec. 2019

OPINIE Onderzoekers Moskowitz en Noordergraaf

Nog even en iedereen belt en webt via 5G. Gisteren werd bekend dat de veiling van de frequenties de schatkist straks minimaal €900 miljoen moet opleveren. De onderzoekers Joel Moskowitz en Inge-Willem Noordergraaf vinden echter dat de uitrol direct moet worden stilgelegd.

„We moeten ogenblikkelijk stoppen met de ontwikkeling van een 5G-netwerk. In tegenstelling tot wat door overheden en telecombedrijven wordt beweerd, zijn er veel aanwijzingen voor serieuze gezondheidsrisico’s.

De telecomindustrie en de door hen betaalde experts proberen wetenschappers die de gezondheidseffecten van electromagnetische velden hebben onderzocht, te bestempelen als ’angstzaaiers’. Het is de verantwoordelijkheid van onafhankelijke wetenschappers om het grote publiek eerlijk en objectief te informeren.

De Amerikaanse Federal Communications Commission heeft onlangs min of meer toegegeven dat de normen die dateren uit de jaren negentig, ruim twintig jaar oud, nog steeds de normen zullen zijn voor het nieuwe 5G. Deze normen zijn enkel gebaseerd op dierproeven die de opwarming van weefsel hebben gemeten. Verdere biologische gevolgen zijn niet onderzocht.

Straling
Sinds de jaren ’80 zijn schadelijke biologische en gezondsheidseffecten van straling door honderden wetenschappelijke onderzoeken gesuggereerd. Wetenschappers waarschuwden in een pamflet genaamd EMF Appèl voor ’een verhoogd risico op kanker, aantasting van gezonde weefselcellen, beschadiging van dna, aantasting van de voortplantingsfuncties en structurele vermindering van leer- en geheugencapaciteit van het brein’. In navolging van die waarschuwing hebben 263 artsen en wetenschappers nu een 5G Appèl getekend. Ze eisen onderzoek naar de schadelijke effecten.

Er is nog een aspect aan radiogolven dat minder vaak in de aandacht komt. De normen die nu gelden, bepalen de gemiddelde intensiteit van straling, maar 5G werkt met pulserende en gepolariseerde straling (phased array). Dit komt erop neer dat er korte, maar veelvuldige piekmomenten in de straling zitten. Juist dit aspect kan de risico’s weleens flink verhogen.

Straling van 5G zal bovenop de al bestaande stralingsbelasting van de vorige generaties van mobiele telefonie komen, 2G, 3G en 4G. De 5G-millimetergolven hebben een kleinere golflengte. Voor een goede ’dekking’ moeten om de 100 à 200 meter antennes worden geplaatst. Dan woont straks iedereen vlakbij een zendmast. Dit zal veel meer mensen dan nu heel direct blootstellen aan deze straling.

Testikels

Nu is het wel zo dat de indringdiepte van millimetergolven slechts enkele millimeters is, en dus niet veel verder komt dan de huid en de bloedvaten en zenuwbanen daar net onder. Aantasting van deze systemen zou evengoed tot ernstige neurologische problemen kunnen leiden, om maar niet te spreken van, op de iets langere termijn, een mogelijke toename van het aantal gevallen van melanomen (huidkanker). Daarnaast zitten ook de ogen en de testikels direct in de gevarenzone.

Met het invoeren van 5G wordt min of meer blind het ruime sop gekozen, terwijl van 4G de gezondheidsgevaren nog niet eens in kaart zijn gebracht. Daarbij is over 2G en 3G al eerder gesteld dat die straling allesbehalve ’onschadelijk’ zou zijn.

Willen we als samenleving honderden miljarden investeren in 5G, met antennes op iedere plek waar mensen leven en waar onze kinderen spelen? Of moeten we eerst zorgvuldig onderzoeken hoe dat onze gezondheid zal gaan beïnvloeden?”

Dr. ir. Inge-Willem Noordergraaf is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. Joel M. Moskowitz is directeur van het Center for Family and Community Health van de Universiteit van Californië, Berkeley.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie