Adviesaanvraag 5G en Gezondheid van Tweede Kamer aan Gezondheidsraad

woensdag, 04 december 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/5g-en-gezondheid
5 nov. 2019

De Tweede Kamer stuurde de Gezondheidsraad een adviesaanvraag om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G.

De invloed van elektromagnetische velden en straling op de gezondheid staat erg in de belangstelling, onder andere door de opmars van mobiele telefonie en andere vormen van draadloze telecommunicatie. Nu het 5G netwerk eraan komt, komen er steeds meer verontruste geluiden vanuit de samenleving over de mogelijke invloed ervan op de gezondheid. De vaste Commissie Elektromagnetische velden (EMV) zal - in aanvulling op haar eerdere publicaties en adviezen - een overzicht en beoordeling geven van de (inter)nationale studies die op dit terrein zijn verricht en zal tevens in ogenschouw nemen in hoeverre de huidige normen ter bescherming van de volksgezondheid zijn gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap.

De adviesaanvraag:
www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/5g-en-gezondheid/20191105+Adviesaanvraag+gezondheidsrisico%27s+in+relatie+tot+5G.pdf

en ook in:
https://www.stopumts.nl/pdf/Adviesaanvraag+gezondheidsrisico's+in+relatie+tot+5G%20Tweede%20Kamer.pdf

Eindelijk, nu de telecom operators samen met de overheid 5G experimenten aan het doen zijn, de veilingen van de 5G frequenties al aangekondigd zijn en de voorbereidingen voor introductie in volle gang zijn, vraagt de overheid aan de Gezondheidsraad om advies, eindelijk. Zouden de vele brieven en protesten naar de overheid en de demonstraties, vooral die in Den Haag op 9 september met meer dan 1000 deelnemers, daar misschien iets mee te maken hebben?

Zie ook:

www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-netwerk~ab567cd6/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie