Informatiemap 5G en Gezondheid en demonstratie in Eindhoven

donderdag, 21 november 2019 - Categorie: Berichten Nederland

De 'Informatiemap 5G en Gezondheid' is op het eind van de demonstratie op 20 november 2019 op het Stadhuisplein in Eindhoven uitgereikt aan locoburgemeester Marcel Oosterveer. Voor die 40 pagina's lange map, met bijdragen van de Stichting EHS, Let's Talk about Tech (LTAT) en StopUMTS, zie:

www.stopumts.nl/pdf/Informatiemap_5G_Eindhoven_2019.pdf

Deze map is een uitbreiding van de informatiemap die op 25 juni in de Tweede Kamer is uitgereikt aan de commissie van Economische Zaken en Klimaat. Behalve veel inhoudelijke informatie zijn ook ervaringsverhalen in de map opgenomen.

Voorafgaand aan de uitreiking in Eindhoven was er een mars met circa honderd enthousiaste deelnemers, met veel spandoeken, posters en gezang vanaf het plein voor de Bijenkorf naar het Stadhuisplein. Er waren speeches van achtereenvolgens Eke (de initiatiefneemster), Alja, Marloes, Leendert (met overhandiging van de informatiemap), Nanny en Jan. Onze dank voor jullie inspirerende speeches en alle deelnemers voor hun enthousiasme en positieve reacties.

In mijn speech voor de locoburgemeester heb ik sterk de nadruk gelegd op één punt wat van algemeen belang is en wat steeds terugkomt in correspondentie met overheidsinstanties. Vanwege dat belang zet ik een deel van die speech hieronder.


Informatiemap 5G Eindhoven, deel van de toespraak

...

Eén van de meer belangrijke items in de Informatiemap gaat over de normen voor blootstelling aan de straling van draadloze communicatie. In 1998 heeft de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, afgekort ICNIRP, normen aanbevolen. Nederland heeft die normen overgenomen.

Iedereen die gemeentelijke of landelijke overheden benadert met klachten door straling, zendmasten, enz. krijgt hetzelfde antwoord:

''Er zijn veilige normen vastgesteld door een onafhankelijke commissie, de ICNIRP en de stralingsintensiteiten waaraan wij blootstaan liggen daar ruim onder.''

De gewone burger is dan uitgepraat en wordt bij verdere klachten doorverwezen naar één van de vele SOLK klinieken die sinds 2007 zijn opgericht en die nu met wachttijden van 11 maanden niet aan de vraag kunnen voldoen. SOLK staat voor lichamelijk onverklaarde klachten. In die klinieken ‘moeten’ de patiënten leren omgaan met hun klachten. Dat is hetzelfde als je in de zon rood verbrandt, in de zon moet blijven zitten en moet leren omgaan met die verbranding. Ook worden vaak antidepressiva voorgeschreven die bij de meeste elektrogevoeligen hun klachten verergeren.

Ik kom terug op ICNIRP. Die organisatie is niet onafhankelijk, maar wordt betaald door overheden en verwante organisaties die grote financiële belangen hebben bij de telecomindustrie.
Wat stralingsintensiteiten betreft zitten we wel ruim onder de ICNIRP normen, maar in Rusland en vele andere landen zijn de normen al sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw een factor 100 strenger dan bij ons. De Russische normen hielden toen al rekening met de aangetoonde schadelijke biologische effecten veroorzaakt door stralingsintensiteiten ruim onder de latere ICNIRP normen.
Er zijn ook de meer recente SBM normen. SBM staat voor Standaard der Baubiologische Messtechnik. De SBM normen zijn een miljoen maal strenger dan die van ICNIRP. Ze houden rekening met schadelijke biologische effecten, zoals DNA breuken, inmiddels aangetoond in duizenden wetenschappelijke publicaties. Bovendien houdt SBM rekening met ervaringen van mensen.

Na voorgaande is de vraag: waarop zijn de ICNIRP normen dan gebaseerd? Dat staat in de brief op 16 april namens de Regering door Staatssecretaris Keijzer en Minister Bruins verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. In die brief staat dat de normen gebaseerd zijn op, en ik citeer:

''wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.''

Deze zelfde formulering, met blootstellingstijden van 6 en 30 minuten, staat ook in de ICNIRP publicatie uit 1998. Lange-termijn biologische effecten, zoals veroorzaakt door de 24 uur per dag stralende zendmasten, Wifi routers, DECT telefoons, babyfoons en andere continu stralende apparatuur worden volkomen genegeerd.

We weten allang dat op andere wijze veroorzaakte schadelijke effecten, zoals het krijgen van kanker door roken, asbest en chroom-6 verf niet tijdens of kort na een kort durende blootstelling vast te stellen zijn. Natuurlijk kan dat hier ook niet.
De WHO heeft de straling van draadloze communicatie in 2011 al mogelijk kankerverwekkend verklaard en dat na jarenlang durende epidemiologische onderzoeken.
Er is in feite een overvloed van informatie op dit gebied, waaronder:

- duizenden wetenschappelijke publicaties die schade aantonen,
- ervaringen van personen met klachten en ziektes,
- maatregelen in andere landen waar deze problematiek meer serieus genomen wordt en
- het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij gezondheidsschade veroorzaakt door de EMV van draadloze communicatie wil verzekeren.

Helaas is het zo dat onze overheid de bevolking niet informeert over de schadelijke gezondheidseffecten op dit gebied, waardoor velen jarenlang ziek zijn zonder de oorzaak te kennen. Economische belangen gaan voor.
In de informatiemap staat uitgebreide informatie over het hele gebied, met een accent op 5G.Voor een mooie serie foto's van de demonstratie (van Marloes) zie:
www.verminder-electrosmog.nl/fotoherinnering-aan-een-geslaagde-demonstratie-20-november-2019-in-einhoven/

en voor de rapportage in het AD:
Demonstranten in Eindhoven: ‘Straling 5G maakt mensen doodziek’

www.ad.nl/eindhoven/demonstranten-in-eindhoven-straling-5g-maakt-mensen-doodziek~a9429e15/
20 nov. 2019

EINDHOVEN - Een kleine honderd demonstranten tegen de uitrol van 5G, waarmee het internet nog veel sneller wordt dan het nu al is, lieten woensdag luidkeels van zich horen in de Eindhovense binnenstad. ‘Wij zijn geen proefkonijn’ schalde het door de stad.

Het is de vraag of de boodschap is overgekomen: 5G zorgt niet alleen voor razendsnel internet en brengt nieuwe technieken zoals autonoom rijdende auto’s binnen bereik, maar levert tegelijkertijd levensgrote risico's op voor de volksgezondheid. De hoogfrequente elektromagnetische straling kan onder meer leiden tot onvruchtbaarheid, chronische vermoeidheid, ontstekingen, eczeem, allergieën en huidkanker.

‘Wij zijn geen proefkonijn’

Dat althans betogen de demonstranten die deze woensdagmiddag vanaf het 18 Septemberplein, via de Demer, Markt en Stratumseind naar het Stadhuisplein trekken. ‘5G weg ermee!’, roepen ze, en -op de melodie van tarara boemdijee- ‘Wij zijn geen proefkonijn’. Het is een bont gezelschap, gewapend met spandoeken. Een enkeling gaat gekleed in een pak van materiaal dat straling moet tegenhouden.

Waar de ene helft van het winkelend publiek de boodschap niet lijkt te begrijpen -vijf wat?- is de andere helft vooral sceptisch. Meewarige blikken en lacherige reacties vallen de demonstranten ten deel. ,,Veel mensen geloven ons niet'', zegt Eke Vriens uit Knegsel die het initiatief nam voor de manifestatie. ,,Die vinden ons een beetje gek.” Vriens ligt er niet wakker van. Dat doet ze wél van de ingrijpende gevolgen van het groot aantal antennes met hoogfrequente elektromagnetische straling dat nodig is voor de opvolger van 4G.

Vriens’ echtgenoot (80) is zelf jarenlang ziek geweest als gevolg van de straling, zegt ze. En ook haar dochters blijken er gevoelig voor. Pas nadat Vriens zijn draadloze huistelefoon verving door een exemplaar mét kabel, verdwenen de klachten. ,,Hij was letterlijk doodziek. Als hij die telefoon niet had vervangen, was-ie er nu niet meer geweest.”

Lopend door het centrum stellen de actievoerders zich willens en wetens bloot aan de straling van talloze wifi-netwerken. Vriens: ,,Het is gelukkig maar voor een uurtje of anderhalf. Maar enkelen van ons zullen er zeker een paar dagen last van hebben. Dat hebben zij ervoor over; ze vinden het heel belangrijk om mee te doen aan deze demonstratie.”

Geamuseerd
Rens van Aarle uit Best slaat de groep op het verder lege Stadhuisplein geamuseerd gade. Nee, hij gelooft niets van al die veronderstelde risico’s en gaat zijn telefoon straks ook zéker niet minder gebruiken. ,,We moeten mee met de ontwikkelingen'', vindt hij. ,,4G is snel, maar het kan altijd nóg sneller.”Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie