Informatiemap 5G en Gezondheid en demonstratie in Eindhoven

donderdag, 21 november 2019 - Categorie: Berichten Nederland

De 'Informatiemap 5G en Gezondheid' is op het eind van de demonstratie op 20 november 2019 op het Stadhuisplein in Eindhoven uitgereikt aan locoburgemeester Marcel Oosterveer. Voor die 40 pagina's lange map, met bijdragen van de Stichting EHS, Let's Talk about Tech (LTAT) en StopUMTS, zie:

www.stopumts.nl/pdf/Informatiemap_5G_Eindhoven_2019.pdf

Deze map is een uitbreiding van de informatiemap die op 25 juni in de Tweede Kamer is uitgereikt aan de commissie van Economische Zaken en Klimaat. Behalve veel inhoudelijke informatie zijn ook ervaringsverhalen in de map opgenomen.

Voorafgaand aan de uitreiking in Eindhoven was er een mars met circa honderd enthousiaste deelnemers, met veel spandoeken, posters en gezang vanaf het plein voor de Bijenkorf naar het Stadhuisplein. Er waren speeches van achtereenvolgens Eke (de initiatiefneemster), Alja, Marloes, Leendert (met overhandiging van de informatiemap), Nanny en Jan. Onze dank voor jullie inspirerende speeches en alle deelnemers voor hun enthousiasme en positieve reacties.

In mijn speech voor de locoburgemeester heb ik sterk de nadruk gelegd op één punt wat van algemeen belang is en wat steeds terugkomt in correspondentie met overheidsinstanties. Vanwege dat belang zet ik een deel van die speech hieronder.


Informatiemap 5G Eindhoven, deel van de toespraak

...

Eén van de meer belangrijke items in de Informatiemap gaat over de normen voor blootstelling aan de straling van draadloze communicatie. In 1998 heeft de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, afgekort ICNIRP, normen aanbevolen. Nederland heeft die normen overgenomen.

Iedereen die gemeentelijke of landelijke overheden benadert met klachten door straling, zendmasten, enz. krijgt hetzelfde antwoord:

''Er zijn veilige normen vastgesteld door een onafhankelijke commissie, de ICNIRP en de stralingsintensiteiten waaraan wij blootstaan liggen daar ruim onder.''

De gewone burger is dan uitgepraat en wordt bij verdere klachten doorverwezen naar één van de vele SOLK klinieken die sinds 2007 zijn opgericht en die nu met wachttijden van 11 maanden niet aan de vraag kunnen voldoen. SOLK staat voor lichamelijk onverklaarde klachten. In die klinieken ‘moeten’ de patiënten leren omgaan met hun klachten. Dat is hetzelfde als je in de zon rood verbrandt, in de zon moet blijven zitten en moet leren omgaan met die verbranding. Ook worden vaak antidepressiva voorgeschreven die bij de meeste elektrogevoeligen hun klachten verergeren.

Ik kom terug op ICNIRP. Die organisatie is niet onafhankelijk, maar wordt betaald door overheden en verwante organisaties die grote financiële belangen hebben bij de telecomindustrie.
Wat stralingsintensiteiten betreft zitten we wel ruim onder de ICNIRP normen, maar in Rusland en vele andere landen zijn de normen al sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw een factor 100 strenger dan bij ons. De Russische normen hielden toen al rekening met de aangetoonde schadelijke biologische effecten veroorzaakt door stralingsintensiteiten ruim onder de latere ICNIRP normen.
Er zijn ook de meer recente SBM normen. SBM staat voor Standaard der Baubiologische Messtechnik. De SBM normen zijn een miljoen maal strenger dan die van ICNIRP. Ze houden rekening met schadelijke biologische effecten, zoals DNA breuken, inmiddels aangetoond in duizenden wetenschappelijke publicaties. Bovendien houdt SBM rekening met ervaringen van mensen.

Na voorgaande is de vraag: waarop zijn de ICNIRP normen dan gebaseerd? Dat staat in de brief op 16 april namens de Regering door Staatssecretaris Keijzer en Minister Bruins verstuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. In die brief staat dat de normen gebaseerd zijn op, en ik citeer:

''wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.''

Deze zelfde formulering, met blootstellingstijden van 6 en 30 minuten, staat ook in de ICNIRP publicatie uit 1998. Lange-termijn biologische effecten, zoals veroorzaakt door de 24 uur per dag stralende zendmasten, Wifi routers, DECT telefoons, babyfoons en andere continu stralende apparatuur worden volkomen genegeerd.

We weten allang dat op andere wijze veroorzaakte schadelijke effecten, zoals het krijgen van kanker door roken, asbest en chroom-6 verf niet tijdens of kort na een kort durende blootstelling vast te stellen zijn. Natuurlijk kan dat hier ook niet.
De WHO heeft de straling van draadloze communicatie in 2011 al mogelijk kankerverwekkend verklaard en dat na jarenlang durende epidemiologische onderzoeken.
Er is in feite een overvloed van informatie op dit gebied, waaronder:

- duizenden wetenschappelijke publicaties die schade aantonen,
- ervaringen van personen met klachten en ziektes,
- maatregelen in andere landen waar deze problematiek meer serieus genomen wordt en
- het feit dat geen enkele verzekeringsmaatschappij gezondheidsschade veroorzaakt door de EMV van draadloze communicatie wil verzekeren.

Helaas is het zo dat onze overheid de bevolking niet informeert over de schadelijke gezondheidseffecten op dit gebied, waardoor velen jarenlang ziek zijn zonder de oorzaak te kennen. Economische belangen gaan voor.
In de informatiemap staat uitgebreide informatie over het hele gebied, met een accent op 5G.Voor een mooie serie foto's van de demonstratie (van Marloes) zie:
www.verminder-electrosmog.nl/fotoherinnering-aan-een-geslaagde-demonstratie-20-november-2019-in-einhoven/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie