Protest tegen 5G in Rotterdam: ‘Ik wil geen proefkonijn zijn’

donderdag, 21 november 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.ad.nl/rotterdam/protest-tegen-5g-in-rotterdam-ik-wil-geen-proefkonijn-zijn~a41719be/
20 nov. 2019

Burgerbelang 5G Rotterdam heeft de Rotterdamse politiek vandaag gevraagd op de rem te trappen bij het uitbreiden van het 5G-netwerk. De organisatie vindt dat eerst duidelijk moet zijn dat de straling van het snellere en betrouwbare mobiele netwerk geen ernstige of onomkeerbare schade veroorzaakt. De gemeenteraad is verdeeld.

KPN heeft in de Rotterdamse haven al geëxperimenteerd met 5G, de vijfde generatie van mobiele netwerken. De GGD Rotterdam-Rijnmond stelt op haar website dat er tot nu toe geen wetenschappelijk bewijs is gevonden voor nadelige gezondheidseffecten van radiogolven van antennes, anders dan de directe effecten door de opwarming van het lichaam.

Over onderzoeken die anders zeggen, stelt de GGD dat deze ‘niet altijd zorgvuldig en op een wetenschappelijk juiste manier uitgevoerd zijn’. De drie sprekers van Burgerbelang 5G Rotterdam vertelden vandaag in de Rotterdamse raadszaal er wel van overtuigd te zijn dat de straling schadelijk is en wijzen naar buitenlandse onderzoeken: ,,Ik, mijn man en mijn kind willen geen proefkonijn zijn.’’

Slimme lantaarnpaal
Het Financieele Dagblad meldde deze week dat de gemeente Rotterdam gaat experimenteren met veelzijdige lantaarnpalen die niet alleen licht geven, maar ook kunnen worden uitgerust met een scala aan andere functionaliteiten als parkeermeters, 5G-antennes, laadpunten voor elektrische voertuigen, camera’s en sensoren. Drie testexemplaren van de ‘slimme’ lantaarnpaal van de Amsterdamse producent Lightwell zouden volgende maand in Rotterdam worden geplaatst.
In een brief aan Burgerbelang 5G Rotterdam schrijven de wethouders Barbara Kathmann en Sven de Langen dat zij ook de consequenties van de toepassing van 5G goed willen begrijpen, alvorens besluiten te nemen. Daarom is eind 2018 een start gemaakt met een analyse van de impact van 5G met daaraan gekoppeld het opstellen van een antennebeleid voor de gemeente Rotterdam.

Bezorgdheid
De bezorgdheid over maatschappelijke aspecten –zoals privacy en veiligheid- en de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden zijn hierbij onderwerp van gesprek. Waarbij ook wordt gekeken naar regionaal en landelijk beleid, wetten en regels. Dit beleid is eind dit jaar klaar.
Nida diende eerder een motie in met het verzoek de gemeenteraad maar ook Rotterdammers op de hoogte te houden van wetenschappelijke inzichten over de potentiële gezondheidsrisico’s van een 5G netwerk. Deze motie kreeg een stem te weinig en werd niet aangenomen. De Langen beloofde vandaag wel de politiek op de hoogte te houden over de informatie die de Tweede Kamer krijgt over verschillende onderzoeken.

De Rotterdamse raad maakt verder ook werk van een Huawei-ban, los van het kabinetsbeleid ten aanzien van Chinese bemoeienis met de aanleg van een supersnel 5G-netwerk in Nederland. Dit gaat niet over gezondheidsschade, maar komt voort uit de vrees dat China deze technologie kan aanwenden voor spionageactiviteiten en zo grip krijgt op wat de ‘vitale infrastructuur’ wordt genoemd.

Verdeeldheid
Ook vandaag blijkt dat de Rotterdamse politiek verschillend denkt over de volgende stappen. D66, CDA, VVD en Leefbaar zien vooral de kansen van het snelle netwerk, bijvoorbeeld juist in de gezondheidszorg. De snelheid maakt slimme technologieën mogelijk. Andere partijen zoals Nida, Denk en Partij voor de Dieren willen een pas op de plaats maken om eerst duidelijker te krijgen wat de schade voor de gezondheid, maar bijvoorbeeld ook voor de natuur is.

Wat opvalt in bovenstaande is de gebruikelijke zeer kwalijke ontkenning van gezondheidseffecten door de GGD.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie