EZK: verplaatsing 'Burum' voor vrijmaken 3,5 GHz-frequentie in 2022 haalbaar

maandag, 18 november 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/ezk-verplaatsing-burum-voor-vrijmaken-35-ghz-frequentie-in-2022-haalbaar--1316365
15 nov. 2019

De verplaatsing van het afluisterstation in Burum is in principe tijdig haalbaar, meldt staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer. Die verplaatsing is nodig om 5G in de 3,5 GHz frequenties toe te kunnen staan. Er is echter nog geen budget voor gevonden.

De Tweede Kamer sprak (in een AO op 13 november) kort over de Europese Telecomraad van 3 december. In het overleg met alleen VVD en CDA (het grootste deel van de kamer zat bij een debat over stikstof) vertelde Keijzer dat de overheid zich inspant om tijdig een oplossing te vinden voor Burum. Dat wil zeggen dat er voor september 2022 een nieuwe locatie operationeel moet zijn voor de interceptie van de AIVD en de MIVD.

Nog geen budget voor verhuizing
“De verplaatsing is in principe haalbaar” is hier de formulering die Keijzer enkele keren herhaalde. Daar is een technische verhuizing voor nodig, en vooral: geld. Over de financiering is er nog geen overeenstemming tussen Defensie en Financiën.

Als de verplaatsing niet op tijd lukt, wil Defensie een overbruggingsperiode na september 2022. In dat scenario krijgen de winnaars van de 3,5 GHz-veiling hun vergunningen, maar moeten ze wachten met uitrollen. EZK streeft ernaar om begin 2022 de 3,5 GHz-veiling te houden.
Keijzer zei ook dat de uitrol van 3,5 GHz-vergunningen in Duitsland een probleem oplevert. Duitsland heeft de ambitie om snel uit te rollen met 5G in 3,5 GHz en dat betekent interferentie voor Burum. Voor VVD-lid Anne Weverling gaat het allemaal niet snel genoeg, zei hij in het debat.

5G Security nog open dossier
Keijzer wilde niet diep ingaan op de maatregelen voor de bescherming van 5G-netwerken tegen aanvallers. Dit is ook een agendapunt op de Europese Telecomraad van 3 december. Het Finse voorzitterschap van de EU wil begin december een besluit afronden over de strategie om 5G te beschermen tegen aanvallers.

De Europese Commissie heeft het radionetwerk (RAN) aangemerkt als een hoog veiligheidsrisico. Nederland heeft eerder dit jaar een eigen taskforce aan het werk gezet. Keijzer zei dat de Europese risicoanalyse veel lijkt op de nationale veiligheidsanalyse. De nationale analyse is echter staatsgeheim.

EZK werkt aan een algemene maatregel van bestuur met verplichtingen voor mobiele operators. Die moeten extra maatregelen nemen om hun netwerken te beschermen tegen aanvallen van hackers en statelijke actoren. Deze maatregelen komen in het core-netwerk, maar zoals het er nu naar uit ziet ook in het RAN.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie