Antennebureau: 5G vraagt om een andere manier van meten

donderdag, 31 oktober 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.antennebureau.nl/organisatie/nieuwsbrief-meten-bij-5g-antennes/5g-vraagt-om-een-andere-manier-van-meten
okt. 2019

met daarin onder meer:

Eerste meetresultaten: straling 5G-antennes onder de limieten

De metingen bij de (experimentele) opstellingen van 5G-antennes wijzen uit dat de veldsterkte onder de strengste blootstellingslimiet van 28 volt per meter (V/m) blijft. In Rotterdam zijn alle signalen van elektromagnetische straling gemeten, in Groningen en Maastricht alleen de 5G-signalen. De gemiddelde veldsterktes liggen tussen de 1,1 en 3 V/m.
Bij de 5G-metingen ging het om de veldsterkte van het 5G-signaal in de bundel tijdens de zogenaamde traffic mode. Dit is wanneer een vaste smalle bundel op de gebruiker gericht is tijdens de dataoverdracht, bijvoorbeeld als iemand in de bundel een YouTube-filmpje kijkt. Daarnaast is er gemeten tijdens de broadcast mode. De broadcast mode houdt in dat een bredere antennebundel op zoek is naar gebruikers. De veldsterkte in de bredere antennebundel (broadcast mode) is altijd lager dan in de vaste smalle bundel (traffic mode). Jos: ''De uitdaging is om in de 5G-bundel tijdens traffic mode op de juiste wijze gemiddeld te meten, dit naast alle overige relevante ethersignalen als bijvoorbeeld 3G, 4G, WiFi, Dect en omroep.''

en doorlinken naar:
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/resultaten-metingen-straling-antennes

De gemeten veldsterktes

Op straatniveau wordt in de meeste gevallen 0,5 tot 3 V/m gemeten. In een woning is dit 1 V/m. Dit is ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m.

en
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/documenten/rapporten/2019/september/24/rapport-5g-metingen

en
www.antennebureau.nl/organisatie/nieuwsbrief-meten-bij-5g-antennes/toezicht-op-het-testen-met-5g .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie