5G - Waar staan de zendmasten voor test-uitzendingen?

donderdag, 24 oktober 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5g_waar_staan_de_zendmasten_voor_test_uitzendingen.pdf
19 okt. 2019

Hugo Schooneveld

Samenvatting
Er is geen reden aan te nemen dat 5G safe is. In Nederland bruist het niettemin van de initiatieven om 5G communicatievan de grond te tillen. Daarvoor moet op grote schaal en door meerdere partijen geëxperimenteerd worden, om te zien
of de bedachte soft- en hardware voldoet aan de eisen en of een mobiele communicatie in 2020 over het hele land kan zijn uitgerold. Momenteel zijn er geen openbare toepassingen. Mobiele operators testen elk hun eigen systemen en
hebben voor specifieke frequentiebanden en voor beperkte duur toestemming gekregen. Het accent ligt nu op de 700 MHz en 3,5 GHz-banden. De door de EU voorziene 26 GHz band zal pas veel later voor publiek beschikbaar komen. In
deze blog nu een overzicht van de plaatsen waar de testen in stedelijke omgeving worden uitgevoerd.

Algemeen
Nederland wil voorop gaan lopen in digitalisering van de maatschappij en in toepassing van 5G voorzieningen voor mobiele communicatie. Tegen 2023 moet het hele land over 5G kunnen beschikken. Daartoe zijn actieplannen ontwikkeld, maar er zullen nog talrijke technische en bestuurlijke hobbels moeten worden genomen. In een volgende blog ga ik in op de te voorziene gezondheidseffecten, door toename van de druk van elektromagnetische velden en door de specifieke eigenschappen van 5G straling. Hier nu eerst een inventarisatie van de onderdelen van de bestaande en te ontwikkelen 5G systemen in dit land.

De Europese Unie heeft besloten dat 5G dient te worden bevorderd, dat Europa een voortrekkersrol in de wereld dient te spelen. Ook Nederland wil die rol spelen. De volgende frequentiegebieden zijn door de EU als gemeenschappelijk doel aangewezen: 700 MegaHertz (MHz) – 3,5 GigaHertz (GHz) en 26 GHz. Voor eigen gebruik wil Nederland daarnaast de frequenties 1,4 GHz en 2,1 GHz gaan
ontwikkelen, één en ander in overeenstemming met het Nationaal Frequentieplan. Ter informatie:
‘Mega’ betekent een miljoen; ‘Giga’ betekent een miljard; Hertz is een trilling per seconde). Iedere frequentieband heeft zijn eigen voor- en nadelen. Die van 700 MHz geeft een relatief langzame datatransfer, maar hebben wel grote doordringingskracht in gebouwen. Die van 3,5 GHz heeft gemiddelde datatransfersnelheid en bereik. Die van 26 GHz heeft maximale bandbreedte wat veel ruimte geeft aan frequentiebehoeften door providers, maar de radiogolven zijn zeer kort (‘millimetergolven’) en hebben minimale doordringingskracht. Zender en ontvanger moeten daarom dicht bij elkaar staan.

Zie voor het verdere artikel en voor de links in bovenstaande de link bovenaanLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie