CDA en ChristenUnie willen een miljoen uittrekken voor betere wifi in de trein

zaterdag, 19 oktober 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: radar.avrotros.nl/nieuws/item/cda-en-christenunie-willen-een-miljoen-uittrekken-voor-betere-wifi-in-de-trein/
16 okt. 2019

Wifi in de trein moet een stuk sneller en beter. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen een miljoen euro steken in het verbeteren van draadloos internet in intercity's. Te vaak blijkt de verbinding te traag of valt het signaal weg, zeggen de initiatiefnemers.

Langzaam internet is volgens CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch een 'grote ergernis bij treinreizigers die willen werken, appen of studeren in de trein. We willen dat de NS meer kan investeren in innovaties die sneller internet mogelijk maken.'
'Als we willen dat mensen de trein verkiezen boven de auto, dan moeten we er ook voor zorgen dat internet in de trein goed, snel en betrouwbaar is', voegt CU-politica Stieneke van der Graaf toe.

Geld uit bestaand potje voor innovatie
Het geld kan worden gehaald uit een bestaand innovatiepotje en moet worden geïnvesteerd in nieuwe ontvangers om de verbinding te verbeteren. Daarnaast moet het kabinet kijken naar de dekking van zendmasten langs het spoor.
Het voorstel kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer, aldus de initiatiefnemers.


Ons commentaar

Vroeger waren de CDA en de CU de partijen die een stichtelijke boodschap uitdroegen. Tegenwoordig zijn dat de partijen die zoveel mogelijk straling over de mensen uitstorten, niet alleen van kerktorens, nu ook in de trein en zelfs in scholen.

In het najaar van 2015 was de CU ook al de partij die in de Tweede Kamer een voorstel indiende om versneld WiFi op scholen in te voeren, zonder voor zover ons bekend ook maar enige aandacht te schenken aan gezondheidsaspecten. Dat voorstel is toen aangenomen.
Saillant detail is dat de CU in jan. 2013 in een één à anderhalf uur durend gesprek in de Tweede Kamer al uitvoerig door ondergetekende was voorgelicht over de gezondheidsproblemen veroorzaakt door RF straling van draadloze communicatie. Voor de CU waren daarbij aanwezig Carola Schouten en Carla Dik-Faber. Ik was als deskundige uitgenodigd door een CU lid wiens vrouw al jarenlang in een volledig elektrisch afgeschermd chalet woonde vanwege haar zeer ernstige klachten veroorzaakt door de EMV van draadloze communicatie.

Meer recent (22 aug. 2019) heb ik Eppo Bruins, namens de CU lid van de Tweede Kamer en mede natuurkundige, nog uitvoerige informatie gestuurd, waarop ik dezelfde dag een vriendelijk antwoord kreeg met daarin onder meer de tekst: ''Heel nuttig. Dit ga ik met zeer veel interesse lezen.'' Vooralsnog heeft dat dus niet geholpen, maar dat was natuurlijk ook niet te verwachten. Met het verbeteren van de WiFi in de trein krijg je (nu nog) meer stemmen. Uit de vele reacties op de radar.avrotrossite bleek echter dat de meeste reizigers andere prioriteiten hebben, wat de treinen betreft.


Verder moeten we de rol van de CDA niet vergeten. In 2006 was het staatssecretaris Pieter van Geel die verklaarde dat UMTS volkomen veilig was, volkomen in tegenspraak met de wetenschappelijke feiten, zie:
www.stopumts.nl/pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf

en nu in 2019 is het staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) die verklaart dat 5G veilig is terwijl zelfs onze Gezondheidsraad verklaart dat er nog geen onderzoek naar de gezondheidsaspecten zijn gedaan en terwijl er wereldwijde protesten van onder meer wetenschappers zijn die waarschuwen voor gevaren voor de gezondheid, zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir

en
europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf .


Tot slot moeten we ook de kwalijke rol van de landelijke PvdA niet vergeten die de uitrol van 5G bovenaan het lijstje staan van maatregelen om krimp in de buitengebieden tegen te gaan. De partij wil er met voorrang 100 miljoen euro voor uittrekken. Zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12305/redir


Leendert VriensLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie