3% Van de bevolking zegt EMV velden te voelen of er gevolgen van te ervaren

dinsdag, 08 oktober 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stichtingehs.nl/blog/217-een-onderzoek-is-opgedoken
7 okt. 2019
Een onderzoek is opgedoken

Dat klinkt spannend en dat is het ook. Een onderzoek gedaan door het Kennisplatform in het kader van Communicatie geeft eigenlijk inzicht in een veel groter probleem. Namelijk dat van gezondheid. Ongelooflijk jammer dat dit niet is gezien en serieus is genomen. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat 3% zegt EMV velden te voelen of er gevolgen van te ervaren. Dat dit uit een relatief klein onderzoek komt, stemt tot zorg. Echter het bevestigt onze schattingen. 78% van de geinterviewden wil bovendien betere wetenschappelijke voorlichting over de gezondheidsrisico's.

De Stichting EHS heeft onlangs de hand weten te leggen op dit onderzoek gedaan in opdracht van het Kennisplatform in 2016. Het Kennisplatform wilde de communicatie beter af kunnen stemmen op de behoefte die leeft.

Het onderzoek zelf
Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar-Public voorheen TNS-Nipo in december 2016. Er een representatieve steekproef afgenomen onder 750 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het responspercentage was ongekend hoog. Namelijk 84%. Volgens Kantar-Public een betrouwbare steekproef.

Drie procent ervaart lichamelijke klachten
Een van de belangrijkste bevindingen voor ons, wellicht niet voor het Kennisplatform, is dat 3% van de mensen aangeeft lichamelijk iets waar te nemen van EMV of daar gevolgen van te ondervinden. Verschijnselen die mensen noemen zijn: moeheid, slecht slapen, concentratieproblemen, tinnitus, hoofdpijn, onrust, stress, duizeligheid, licht gezoem in het lichaam.

52% neem stralingsbeperkende maatregelen
52% geeft aan maatregelen te nemen om straling te beperken. Elektrische apparaten gaan uit en niet in sluimerstand, men gaat niet onder een hoogspanningsmast wonen, telefoon gaat ‘s nachts op vliegtuigstand of helemaal uit, wifimodem wordt regelmatig uitgezet, een kleine groep schermt apparaten fysiek af met aluminiumfolie.

Dit gaat niet meer over communicatie, maar over gezondheid
Dit onderzoek is gedaan in het kader van communicatie. Maar gezien de uitkomst is hier veel meer aan de hand. Het gaat hier om een kleine groep mensen die fysiek last zegt te hebben van straling. De symptomen komen allen overeen met de symptomen die de Stichting EHS in al die jaren heeft verzameld middels klachtenonderzoek.
Dat het deze kleine groep mensen ernst is, wordt bevestigd door de maatregelen die men neemt. Voor een deel zal het uit voorzorg gedaan zijn, maar het afschermen met aluminiumfolie, genoemd door 1% van de respondenten, dat wil zeggen: ongeveer 6 mensen, in een random steekproef! Dat geeft toch reden tot zorg? Afschermen met folie, dat doe je niet voor je plezier. Hoe kan het dat er met dit onderzoek niks gedaan is. Hier zou toch een alarmbelletje moeten zijn gaan rinkelen. Stichting EHS is altijd aan de conservatieve kant geweest door aan te geven dat 1-3 % elektrogevoelig is. Onze inschatting klopt goed met de uitkomsten van dit onderzoek.

Wie wil eigenlijk meer straling?
Verder valt in dit onderzoek op dat 55% van de mensen aangeeft dat een beperking van de blootstelling belangrijk is. Dit staat haaks op de effecten van ons Regeringsbeleid dat alleen maar leidt tot een structurele toename van de blootstelling. 44% denkt dat straling schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Voorlichting over wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico’s
De volgende uitkomst ging nu net wél weer wel over communicatie. 78% wil graag betere voorlichting over wetenschappelijke inzichten over gezondheidsrisico's. Kennisplatform: wat was hier niet duidelijk aan? Minimaal 230 bekwame wetenschappers vertellen u graag meer over gezondheidsrisico's. Het wordt tijd voor een evenwichtige berichtgeving.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie