Veldsterktemetingen bij 5G-testlocaties binnen de limiet

donderdag, 03 oktober 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/at-veldsterktemetingen-bij-5g-testlocaties-binnen-de-limiet--1309471
24 sept. 2019

In de periode februari tot en met september 2019 heeft Agentschap Telecom (AT) op drie 5G-testlocaties meerdere veldsterktemetingen uitgevoerd bij 5G-antennes. De veldsterkte lag een factor 10 tot 20 onder de Europese blootstellingslimieten: tussen de 1,1 en 3 volt per meter (V/m). De limieten lopen, afhankelijk van de frequentie, van 28 tot 61 volt per meter.

De metingen geven een eerste indicatie van de veldsterkte van 5G-antennes. Agentschap Telecom volgt de ontwikkelingen en blijft meten tijdens de introductie van 5G.

Gemeten waarden
Gemeten waarden veldsterktemetingen 5G-testlocaties
Bron: Antennebureau

Locatie ………..…. Antenne …...… Frequentie … Meetafstand .. Technologie …... Veldsterkte
Groningen … Massive MIMO (s) … 2.605 MHz ….. 53 meter ..… 4G (LTE) ……….... 3 V/m
Maastricht … Massive MIMO (d) … 3.465 MHz … 140 meter ….. 5G (New Radio) … 1,1 V/m
Rotterdam … Massive MIMO (d) … 3.675 MHz … 170 meter .…. 5G (New Radio) … 2,6 V/m

waarin (s) staat voor statisch en (d) voor dynamisch.

De ICNIRP-blootstellingslimieten die nu gelden voor 2G, 3G en 4G, gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom meet de elektromagnetische veldsterkte vanuit zijn toezichtstaak steekproefsgewijs door heel Nederland. Deze metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau op de pagina 'Resultaten metingen straling antennes'.

Het Antennebureau is het informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes en gebruikt de uitkomsten van metingen in haar voorlichting. Het Antennebureau is onderdeel van Agentschap Telecom en heeft vorig jaar de afdeling Toezicht gevraagd metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes.

De waarde uit Rotterdam, van 2,6 V/m op een afstand van 170 meter van de zendmast kan als extreem hoog beoordeeld worden. Vanwege de in eerste benadering lineaire schaling van de veldsterkte met de afstand zou dat op 10 meter afstand 44 V/m worden, meer dan de helft van de ICNIRP limiet van 61 v/m die geldt voor frequenties van 2 GHz en hoger. Met de huidige zendmasten is een waarde van 3 V/m al aan de hoge kant van de gebruikelijk gemeten waarden.
Bovendien zijn met die frequentie van 3,675 GHz vooral voor de huid al extra problemen te verwachten, zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/5g_en_de_huid

Zie ook:
www.antennebureau.nl/binaries/antennebureau/documenten/rapporten/2019/september/24/rapport-5g-metingen/Veldsterktemetingen+op+5G-testlocaties_23092019.pdf

en
www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/09/24/metingen-bij-5g-testlocaties-binnen-de-limiet .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie