Ministerie EZK neemt geen maatregelen voor indoordekking

woensdag, 02 oktober 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/ministerie-ezk-neemt-geen-maatregelen-voor-indoordekking--1310505
2 okt. 2019

Mobiele dekking binnenshuis is geen overheidsbeleid, meldt het ministerie van EZK in antwoord op kamervragen van VVD-lid Anne Weverling. Hij vraagt de staatssecretaris of zij de mening deelt dat de mate van connectiviteit niet alleen buitenshuis, maar ook binnenshuis van goede kwaliteit moet zijn.
Mona Keijzer schrijft dat er in het Actieplan Digitale Connectiviteit en in de Nota Mobiele Communicatie een dekkingseis wordt aangekondigd. Deze verplichting, samen met een minimale downloadsnelheid van 10 Mbps anno 2026, geldt echter alleen outdoor. Overleg met mobiele operators over indoordekking vindt zij niet nodig.

'Geen 4G in huis'
Weverling haalt een bericht aan van RTLZ van 9 augustus. Daarin wordt gesteld dat 5G in een nieuwbouwhuis geen sneller internet oplevert. Het verhaal beschrijft problemen met de huidige 4G-netwerken in goed geïsoleerde nieuwbouwhuizen. Illustratief is een bewoonster die mobiel de klantenservice belt over problemen met vast internet en dan niet bij de modem kan komen – bij de meterkast is er geen bereik.

RTLZ legt uit dat mobiele signalen in hogere frequenties slecht doordringen in huizen. Radiogolven gaan zich steeds meer als licht gedragen naarmate ze hoger worden, zegt Bart Smolders van de TU Eindhoven daarover. Dat is al merkbaar bij 3,5 GHz, maar zeker bij 26 GHz.

Vast internet en Wi-Fi
Keijzer wijst vast internet en Wi-Fi aan voor connectiviteit in huis en voegt eraan toe dat mobiele operators Voice-over-Wifi hebben geïmplementeerd. Daarbij is ook niet de verwachting dat 5G wordt ingezet voor mobiel bellen. “Waar 5G in de praktijk straks zijn belangrijkste toepassingen gaat vinden, moeten we afwachten, maar de verwachting is dat 5G belangrijk gaat worden in bedrijfsmatige situaties (verticals).”

EZK ziet geen mogelijkheden voor overleg over indoor mobiele dekking, zeker niet voor de consumentenmarkt. Op de zakelijke markt is de situatie anders. BTG overlegt met mobiele operators over een standaard voor multi-operator indoordekking. EZK zou een faciliterende rol kunnen spelen, maar heeft daarover nog geen verzoek ontvangen.

Een realistisch verhaal, om bij de hogere frequenties dekking in huis te krijgen zouden voor goed geïsoleerde huizen met HR++ glas en platen met aluminium coating in de spouw extreem hoge stralingsintensiteiten buitenshuis nodig zijn. Dit probleem hebben we al eerder gemeld in:

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11902/5g_en_de_huid

Bovendien kan ''geen dekking in huis'' als argument gebruikt worden om 5G introductie voor gemeenten minder aantrekkelijk te maken.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie