Alle gemeenten geïnformeerd over kritiek op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G

maandag, 30 september 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: letstalkabouttech.nl/2019/09/alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g/
26 sept. 2019

Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G

Een 20-tal gemeenten heeft kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Dit blijkt uit de reacties op de internetconsultatie Telecomcode
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties
die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de zomerperiode heeft gehouden en die op 9 september jl. werd afgesloten. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt voorwaarden te creëren waaronder 5G soepel kan worden uitgerold. De vraag is echter of bij invoering van de wetswijzigingen gemeenten nog kunnen voldoen aan hun publieke taak.

Let’s Talk About Tech heeft de belangrijkste zorgen en bezwaren van gemeenten op een rij gezet
letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190923-LTAT-reacties-gemeenten-internetconsultatie-Telecomcode.pdf
en deze per brief met alle Burgemeesters, Wethouders en Gemeenteraadsleden gedeeld.

“Je zou verwachten, net zoals bij de introductie van chemische stoffen, van bestrijdingsmiddelen dat er eerst goed uitgezocht wordt van of iets schadelijk is of niet voordat het op de markt komt. Dat gebeurt hier dus in veel mindere mate. Er liggen heel veel maatschappelijke belangen, ja zakelijke belangen die ervoor zorgen dat dit soort dingen toch redelijk snel op de markt komen.”

Citaat Kromhout (Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad) op RTLZ over de uitrol van 5G, 9 september 2019

Ook de media heeft over de kritiek van de gemeenten op het nieuwe wetsvoorstel geschreven in verschillende artikelen. O.a. was te lezen dat de voorgenomen uitrol van 5G leidt tot toenemende maatschappelijke onrust (Algemeen Dagblad (AD) ‘Gemeente ziet wetsvoorstel uitrol 5G-internet niet zitten’)
www.ad.nl/amsterdam/gemeente-ziet-wetsvoorstel-uitrol-5g-internet-niet-zitten~a560a4fc/
en dat gemeenten een stortvloed aan klachten van burgers over gezondheidsrisico’s voorzien (Financieele Dagblad ‘Gemeenten voorzien problemen door golf van 5G-antennes in de openbare ruimte’).
fd.nl/ondernemen/1317299/gemeenten-voorzien-problemen-door-golf-van-5g-antennes-in-openbare-ruimte
De artikelen gaan op hoofdlijnen in wat de zorgen en bezwaren zijn van gemeenten. In onze brief aan alle gemeenten in Nederland gaan we verder in op de volgende punten:

. Met de voorgenomen wetgeving hebben gemeenten GEEN zeggenschap over de plaatsing van 5G-antennes. Telecombedrijven krijgen het recht om overal waar men dat wenst antennes op te hangen. Gevolg, gemeenten kunnen niet voldoen aan de publieke taak, het borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.
. Er is amper onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G. Om die reden vinden gemeenten dat het niet kunnen weigeren van ‘small cells’ vanwege gezondheidsredenen ook veel te voorbarig. Ze willen de garantie dat vast komt te staan dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid.
. De kosten en risico’s van de aanleg en het energieverbruik (dat drastisch zal stijgen) lijken voor een groot deel voor rekening te komen van de gemeenten.
. Hoe zit het met aansprakelijkheid als er schade optreedt? Tekenend is dat de grootste verzekeraars, zoals Lloyds of London, gezondheidsclaims door 5G/wifi niet dekken.

De reacties van gemeenten op het wetsvoorstel zijn aangevuld met relevante informatie. Ook zijn aan de brief bijlagen toegevoegd met alle links naar de reacties van gemeenten op de internetconsultatie Telecomcode en diverse links naar de vragen van politici over de uitrol van 5G. Het is veel (lees)werk om alle reacties en vragen door te nemen, maar voor degene die in relatief korte tijd toch een betere indruk wil krijgen van de impact van 5G raden wij aan om na het lezen van onze brief de volgende links te bekijken:

. De concrete en veelomvattende reactie van gemeente Maastricht.
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/cf8f3f8a-3d4a-4aa1-84ae-ec69ce1c3497
. De vragen van Tweede Kamerlid Van Raan
www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-de-uitrol-van-5g
op 6 september jl. aan staatssecretaris van EZK en de minister van LNV.

Volledige brief inclusief bijlagen:
Kritische reacties gemeenten internetconsultatie Telecomcode – Input voor het vormgeven van een zorgvuldig proces van belangenafweging m.b.t. wetsvoorstel verplichte uitrol 5G
letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2019/09/20190923-LTAT-reacties-gemeenten-internetconsultatie-Telecomcode.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie