Internetconsultatie 2019; plannen van de overheid (met zeer informatieve reacties)

woensdag, 11 september 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties/datum/1/100
aug. 2019

Mogelijkheid om tot 9 september 2019 te reageren op de plannen van de overheid, die geen rekening houden met de gezondheid van de burger.
In onderstaande zijn vele informatieve reacties van lokale overheden en organisaties te zien.


Onze op 10 aug. geplaatste reactie:

Het zou nuttig zijn als de regering ook eens zou kijken naar wat er in andere landen op dit gebied gebeurt om tenminste nog enigszins rekening te houden met veelal ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt door de straling van draadloze communicatie, zie:
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf
Tevens zou het nuttig zijn de basis van de huidige (ICNIRP) blootstellingslimieten eens te bekijken. Die houden nl. alleen rekening met kort durende bestraling en daarbij of vlak daarna optredende effecten, zie:
pdf/5G_en_gezondheid_brief_regering.pdf
Alle lange termijn effecten en alle niet-thermische biologische effecten worden ten onrechte niet meegenomen. Die effecten zijn meer dan 40 jaar geleden al bepalend geweest voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir
Toepassing van dezelfde Nederlandse normen op roken, asbest, röntgenstraling, enz. zou tot de conclusie leiden dat deze geen van allen schadelijk voor de gezondheid zijn. In al deze gevallen zijn juist de lange termijn effecten bepalend.


Zie voor een verdere toelichting en reactie:
Bron 2: stralingsbewust.info/2019/08/08/hoe-zit-dat-nu-met-die-internetconsultatie-over-de-telecomcode/
8 aug. 2019


Veel gemeenten hebben gereageerd op de internetconsultatie en hebben hun zorgen geuit, zoals over:

+ De volksgezondheid, maar ook over de flora en fauna

Er is nog geen onderzoek geweest over langdurige blootstelling aan 5G. In een stad komen minimaal 10.000 extra zendmasten en vanuit de ruimte komen er 20.000 extra satellieten die 5G zenden naar de aarde. Dit is nog niet eerder gebeurd, dus niemand weet nog de gevolgen.

+ Wie is er verantwoordelijk als het toch schadelijk blijkt te zijn?

+ Dat er totaal geen transparantie is van zaken vanuit de overheid en de telecombedrijven naar de gemeente en de burgers toe. Alles is besloten achter hun rug.

+ Dat de gemeente Maastricht niet op de hoogte is gesteld dat daar een testlocatie van 5G zou komen

+ Dat de overheid gemeentes verplicht willen stellen om de telecombedrijven de vrije hand geven in de uitrol 5G. De gemeente heeft dan, over dit onderwerp, niks meer te zeggen in hun eigen stad.

+ Amsterdam maakt zich zorgen ook zorgen om de minimaal 10.000 extra zendmasten die geplaatst zouden moeten worden. Hoe gaat de stad er dan uit zien? Wat voor effect heeft deze hoeveelheid zendmasten op de bevolking? Hoeveel extra elektriciteit gaat dit kosten? Wie gaat dat betalen?

+ De duizenden kilometers glasvezel die onder grond aangelegd moet gaan worden? Dat betekent enorm veel wegopbrekingen, overlast en omleidingen. Hoeveel kost het wel niet om dit aan te leggen? Wie gaat dat betalen?


De lijsten met vragen en zorgen vanuit de gemeenten zijn veel langer dan hierboven beschreven. Zie daarvoor onderstaande linkjes, vooral die uit Maastricht.

De uitgebreide zienswijze van de gemeente Maastricht:
www.stopumts.nl/pdf/ZienswijzeMaastrichtTelecomwet1998.pdf
en daarover in de krant:
www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12193/Maastricht%20maakt%20bezwaar
Maastricht maakt bezwaar in Den Haag tegen 5G-netwerk
www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-netwerk

Tilburg:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119559/bestand

Meierijstad:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119282/bestand

Amsterdam:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119458/bestand

Eindhoven:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119449/bestand

Den Bosch:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119445/bestand

Breda:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119434/bestand

Helmond:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119433/bestand

Den Haag:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/120252/bestand

Rotterdam:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/120118/bestand

Haarlem:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119970/bestand

Zwolle:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/120246/bestand

West Maas en Waal:
Zolang er geen duidelijke richtlijnen zijn over het multigebruik van
lichtmasten als drager voor verlichting, 5G en overige ''smart things'' is
het onrechtmatig dwang op te leggen om mee te werken het monteren van
installaties die geen verlichting zijn.

Bij installatie van 5G op lichtmasten dient vooraf bekend zijn wat de
technische mogelijkheden zijn om 5G van een stroomvoorziening te
voorzien zonder in conflict te komen met de geldende richtlijnen en
normen inzake elektriciteit in de lichtmast. Immers de ruimte in de
lichtmast voor aansluitingen en beveiligingen zijn beperkt. Het opleggen
van dwang om 5G op lichtmasten te plaatsen mag nooit in strijd zijn met
de geldende normen inzake elektriciteit.

Tevens dient de eigenaar van de lichtmast de mogelijkheid hebben om alle
kosten voor het plaatsen en onderhouden van de lichtmast als multidrager
voor verlichting, 5G en overige ''smart things'' minimaal te delen met de
aanbieders van verlichting, 5G en overige ''smart things''.
De eigenaar van de lichtmasten kan eisen stellen aan de vormgeving van
de installaties van verlichting, 5G en overige ''smart things'' en kan
dwingende eisen opstellen om verlichting, 5G en overige ''smart things''
te integreren in één object, bijvoorbeeld een armatuur.


Andere reacties

Hogeschool InHolland:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/1f700128-0ba6-4c3f-9105-1378ba19b6f3

KPN:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/120236/bestand

T-Mobile:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/120322/bestand

GPKL (Gemeentelijk platform kabels en leidingen)
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119610/bestand


Vragen van Van Raan lid Tweede Kamer van de Partij voor de Dieren:
Bron 6: www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-de-uitrol-van-5g


En tot slot, last but not least, een aantal bijdragen aan de Internetconsultatie van partijen aan onze zijde, om te beginnen met die van ''Eerlijk over Straling'':
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119926/bestand

van de stichting EHS:
www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/119926/bestand

en van ''Eerlijk over 5G'' met daaraan toegevoegd een eerdere brief aan de Regering:
www.eerlijkover5g.nl/Images/Eerlijk%20Over%205G%20internet%20consultatie%20telecomcode-zendmastbeleid%208%20sept%202019.pdf

met in deze drie bijdragen veel informatie.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie