Internetconsultatie 2019; plannen van de overheid

zaterdag, 10 augustus 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties/datum/1/100
aug. 2019

Mogelijkheid om te reageren op de plannen van de overheid, die geen rekening houden met de gezondheid van de burger. Bovendien zijn de vele reacties van burgers te zien. Met onze aanbeveling om te reageren.

Onze vandaag (10 aug.) geplaatste reactie:

Het zou nuttig zijn als de regering ook eens zou kijken naar wat er in andere landen op dit gebied gebeurt om tenminste nog enigszins rekening te houden met veelal ernstige gezondheidsproblemen veroorzaakt door de straling van draadloze communicatie, zie:
www.stopumts.nl/pdf/Literatuur-over-gezondheidseffecten-RF-straling.pdf
Tevens zou het nuttig zijn de basis van de huidige (ICNIRP) blootstellingslimieten eens te bekijken. Die houden nl. alleen rekening met kort durende bestraling en daarbij of vlak daarna optredende effecten, zie:
pdf/5G_en_gezondheid_brief_regering.pdf
Alle lange termijn effecten en alle niet-thermische biologische effecten worden ten onrechte niet meegenomen. Die effecten zijn meer dan 40 jaar geleden al bepalend geweest voor het vaststellen van de een factor 100 lagere blootstellingslimieten in Rusland en veel andere landen, zie:
www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/redir
Toepassing van dezelfde Nederlandse normen op roken, asbest, röntgenstraling, enz. zou tot de conclusie leiden dat deze geen van allen schadelijk voor de gezondheid zijn. In al deze gevallen zijn juist de lange termijn effecten bepalend.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie