Ruim baan voor 5G?? Reageer nu! ; internet consultatie

donderdag, 01 augustus 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stichtingehs.nl/blog/214-ruim-baan-voor-5g-reageer-nu
30 juli 2019
Rob van der Boom

Met een consultatie via internet
bit.ly/2Yz3aRC
of
www.internetconsultatie.nl/telecomcode?fbclid=IwAR12uVag1JxaEoi6KkujEJ-yc3v_VnhVwn4HZe-AEHBTf60POcxZj5DhcrY
geeft het ministerie van EZK u de mogelijkheid om te reageren op het voornemen om de Telecommunicatiewet te wijzigen. En dat is belangrijk. Deze gewijzigde wet heeft namelijk heel grote gevolgen voor de burgers.

De voor elektrogevoeligen meest relevante aspecten zijn die wijzigingen die de uitrol van 5G enorm vereenvoudigen:

. De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.

. Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Met deze verplichtingen voor de overheden wordt enerzijds alle beschikbare publieke infrastructuur voor 5G inzetbaar: van ieder putdeksel tot ieder bushokje, stoplicht, lantaarnpaal, etc., alle straatmeubilair kan worden ingezet. En daarnaast is het tegelijkertijd uitermate moeilijk om initiatieven voor draadloze toepassingen in de publieke ruimte tegen te houden. Anderzijds wordt de mogelijkheid om specifiek de kwetsbare groepen en gebieden te ontzien, bij voorbaat uitgesloten.

De Tweede Kamer heeft het Kabinet begin juli met een motie een heel duidelijke boodschap gegeven: op Europees niveau moet de problematiek van EHS onder de aandacht worden gebracht. Dan kan het toch niet zo zijn dat er vervolgens een wet ter beoordeling wordt voorgelegd die totaal voorbij gaat aan de dringende behoefte aan een stralingsvrije omgeving voor bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen?

Reacties kunnen tot 9 september via de website internetconsultatie worden ingediend. Als u ook uw gemeente, provincie en waterschap op deze komende verplichtingen wil attenderen en om actie wil vragen: voor hen geldt dezelfde termijn.

Geef uw mening, uw reactie is uitermate belangrijk.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie