5G en antennes

donderdag, 25 juli 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Nieuw (2021):
antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern


Bron: www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/5g-en-antennes
24 juli 2019

Vanaf 2020 wordt de vijfde generatie mobiele communicatie verwacht. Op dit moment wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook kleine antennes bij.

Zendmasten en antennes veilig in gebruik
Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale blootstellingslimieten
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
voor elektromagnetische straling. Ook kleine 5G-antennes die dichtbij staan, moeten voldoen aan de veiligheidseisen.

Wettelijke verankering veiligheidsnormen
Nederland hanteert de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling van de ICNIRP.
www.icnirp.org/en/frequencies/high-frequency/index.html
In het actieplan Digitale Connectiviteit
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/03/voor-alle-nederlanders-in-2023-vast-snel-internet
stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer voor om deze blootstellingslimieten
www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
ook wettelijk vast te leggen in de Telecommunicatiewet (Tw).

Metingen naar elektromagnetische straling bij 5G-antennes
Op diverse plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld bij 5Groningen, wordt getest met de mogelijkheden van 5G. Het Antennebureau heeft Agentschap Telecom gevraagd metingen uit te voeren bij (test)opstellingen van 5G-antennes.
www.agentschaptelecom.nl/

Doel van de metingen is om voor de landelijke introductie van 5G inzicht te krijgen in de elektromagnetische straling van 5G-antennes. De meetresultaten worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 op onze website gepubliceerd.

Lokale visie op digitale connectiviteit
Bij het opstellen van een gemeentelijke visie op digitale connectiviteit kunnen gemeenten tegen vragen aanlopen. Het rapport ‘Small cells en massive MIMO, een verkenning’
www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/05/09/publicatie-deskresearch-5g-antennes
dat Stratix in opdracht van Agentschap Telecom heeft opgesteld biedt inzicht in de in het straatbeeld te verwachten 5G-antennes. Dit overzicht kan gemeenten helpen bij het opbouwen van kennis bij het opstellen van lokaal beleid voor digitale connectiviteit.

Zendmasten en antennes voor 5G in het Antenneregister
In het Antenneregister is straks te zien welke zendmasten 5G gebruiken en waar ze in uw omgeving staan.
antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Experimenteerlocaties 5G
In het Nationaal Frequentieplan (NFP)
wetten.overheid.nl/BWBR0035791/2019-05-15
staat per frequentieband voor welk soort gebruik een frequentie bestemd is. Voor ander gebruik van frequentieruimte dan in het NFP staat kan bij Agentschap Telecom een experimenteervergunning aangevraagd worden. Dit is een tijdelijke zendvergunning (max. 1 jaar) voor niet-commercieel gebruik waarmee mobiele operators en andere partijen gecontroleerd tests kunnen uitvoeren.

Bij experimenteervergunningen voor 5G kunnen bijvoorbeeld andere bandbreedtes en/of andere zendvermogens gebruikt worden dan bij bestaande zendvergunningen.
Hieronder vindt u een overzicht van de actieve experimenteervergunningen voor 5G. De antennes van de experimenteervergunningen staan binnenkort ook in het Antenneregister.
antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister%5Fextern

Experimenteervergunningen 5G per 8 juli 2019

Plaats ……...…... Postcode …….Frequentie(s) ……. Einddatum vergunning

Den Haag ….…... 2521 CC ….….. 3,5 GHz ……....... 30/08/2019
Rotterdam ……... 3197 LD .…….. 700 MHz
…………………….……...………. 2300 MHz
……………………………….… ...... 3,5 GHz …….…... 01/10/2019
Maastricht …….... 6229 GJ ….…...3,5 GHz ……....... 12/11/2019
Eindhoven ….…... 5612 AP …..….. 26 GHz
…………………………….……….... 60 GHz ……........ 20/11/2019
Rijen …………..... 5121 ML ……... 3,5 GHz ……..….. 01/03/2020
Den Haag ….…... 2583 DG ….….. 26 GHz ….....…... 24/04/2020
Scheveningen ..... 2584 BZ
……….…..…... … 2521 CC

Frequenties voor 5G
Hoewel 5G een zendtechniek is die ook op de bestaande frequentiebanden gebruikt kan worden, heeft de Europese Unie drie specifieke frequentiebanden aangewezen voor 5G: de 700 MHz, 3,5GHz en 26 GHz. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) publiceerde op 11 juni 2019 de Nota Mobiele Communicatie.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/rapporten/2019/06/11/nota-mobiele-communicatie
De frequenties voor 5G worden in twee delen geveild: de 700 MHz in april 2020 en de 3,5 GHz eind 2021, begin 2022. Een dekkingsverplichting is in de veiling opgenomen. De overheid zet in op minimaal drie deelnemers aan beide veilingen. Bedrijven die nieuwe apparatuur installeren houden er rekening mee dat deze ook met het 5G-protocol kunnen werken. De technische standaard voor 5G-mobiele communicatie is nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze in maart 2020 is afgerond.

Nieuw antenneconvenant
In het antenneconvenant staat hoe de overheid, gemeenten en de telecomsector in de praktijk het plaatsen van vergunningsvrije antennes voor mobiele communicatie invullen. Het antenneconvenant 2010
www.antennebureau.nl/antennes-en-techniek/documenten/convenanten/2018/januari/26/antenneconvenant-2010
loopt eind 2019 af en wordt vernieuwd. Dit is onderdeel van het actieplan Digitale Connectiviteit. In het nieuwe convenant wordt het plaatsen van antennes voor 5G meegenomen. De Rijksoverheid, de telecombedrijven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gestart met de besprekingen hierover. Ook het Antennebureau adviseert op basis van haar ervaringen uit de praktijk op welke punten het convenant verbeterd kan worden. Denk hierbij aan communicatie met omwonenden en de instemmingsprocedure voor huurders.

5G en gezondheid
Het Kennisplatform Elektromagnetische velden beantwoordt in het kennisbericht '5G en mobiele communicatie' de meest gestelde vragen over 5G, straling en gezondheid.
www.kennisplatform.nl/informatie-over-5g-toegevoegd-aan-website/ .


Zie verder ook:
Den Haag, 08 juli 2019
T-Mobile opent 5G-onderzoekslocaties
newsroom.t-mobile.nl/t-mobile-opent-5g-onderzoekslocaties/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie