Amsterdamse servers zijn stroomslurpers (en hun restwarmte benutten maakt de zaak nog erger)

zondag, 21 juli 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.ftm.nl/artikelen/amsterdamse-servers-stroomslurpers?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonleden&utm_source=mail
20 juli 2019

Amsterdamse servers zijn stroomslurpers (en hun restwarmte benutten maakt de zaak nog erger)

Amsterdamse datacenters leggen een dusdanig groot beslag op de schaarse ruimte en stroom dat het stadsbestuur een voorlopige bouwstop heeft afgekondigd. De gemeente houdt de deur echter op een kier voor ‘groene’ datacenters die hun restwarmte gratis ter beschikking stellen, omdat die een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het aardgasvrij maken van Amsterdam. Een nadere analyse van een gepland warmtenet op datacenter-restwarmte in de Watergraafsmeer belooft weinig goeds: een fiasco dreigt voor de stad, de bewoners, het klimaat én het stroomnet.

Minder energie gebruiken en meer duurzaam opwekken: dat is de energietransitie in een notendop. Amsterdam volgt een omgekeerde route: een spectaculair stijgend verbruik – met dank aan de onstuitbare opmars van datacenters – gekoppeld aan een bedroevend lage duurzame opwekking.

De stad probeert het gat cosmetisch te dichten door aardgas de oorlog te verklaren, en te vervangen door elektriciteit. Dit terwijl het stroomnet in grote delen van de stad al uit zijn voegen barst en het vervangen van aardgas door stroom vooralsnog veelal tot een stijging van de CO2-uitstoot leidt.

De Amsterdamse datacenters gebruiken inmiddels meer stroom dan alle huishoudens bij elkaar, en de netbeheerders hebben moeite om alle benodigde energie te leveren. Volgens Alliander stijgt met elk nieuw datacenter de elektriciteitsvraag in Amsterdam met die van een stad van 35 duizend tot 140 duizend inwoners.

Het gemeentebestuur kondigde daarom op 12 juli j.l. een voorlopige bouwstop aan voor nieuwe datacenters, maar houdt de deur op een kier voor partijen die groene stroom (zeggen te) gebruiken en hun restwarmte gratis ter beschikking stellen. De meeste datacenters doen dit al. Alleen blijkt hun stroom niet zo groen als vaak wordt gedacht en is hun restwarmte slechts zeer beperkt bruikbaar.

Met de aanleg van een warmtenet op restwarmte van een stroomslurpend datacenter dreigt een fiasco voor de stad, de bewoners en het klimaat.Zie voor het vervolg van dit zeer interessante artikel de link bovenaanLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie