5G: een netwerk van mogelijkheden en risico’s

woensdag, 03 juli 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: ggz.nl/5g-een-netwerk-van-mogelijkheden-en-risicos/
18 juni 2019

Al langere tijd worden er plannen gemaakt om het 5G-netwerk ook in Nederland en andere landen van Europa te realiseren. Dit vernieuwde netwerk moet internet sneller en stabieler maken, en belooft grootse technische en economische ontwikkelingen voor de toekomst. Er zijn echter ook bezwaren tegen deze vernieuwing; zo zijn er diverse wetenschappers die vrezen voor schadelijke effecten voor de fysieke en geestelijke gezondheid.

In delen van het land worden al experimenten uitgevoerd met 5G. Grootschalig gebruik van het netwerk vindt tot nu toe met name in Azië en de Verenigde Staten plaats. De toepassing van het 5G-netwerk wordt ook wel ‘Internet of Things’ genoemd, waarbij allerlei apparaten nog innovatiever met elkaar verbonden kunnen worden. Het zou bijvoorbeeld mogelijk worden om robots in ziekenhuizen op afstand te bedienen, de infrastructuur te verbeteren met zelfrijdende auto’s en aangepaste stoplichten, en slimme landbouwtechnieken door te voeren die de perfecte gewassen creëren. Daarnaast wordt snel internet met 5G voor meer mensen en in meer gebieden toegankelijk.

Weerstand
Naast de voordelen die het 5G-netwerk kan bieden, is er ook weerstand tegen de invoering hiervan. Voor de wetenschap is er nog te weinig duidelijk over de risico’s die 5G met zich meebrengt, en ook steeds meer burgers zetten hun vraagtekens bij de gevolgen voor lichaam en geest. In 2017 werd de Europese Unie al door artsen en wetenschappers uit 37 landen nadrukkelijk gewezen op de gevaren van een sterke toename in radiofrequente elektromagnetische velden, die door 5G ontstaat. Ze benoemen onder andere een verhoogd risico op kanker, een toename aan vrije radicalen, genetische schade, problemen rond het voortplantingsstelsel, neurologische aandoeningen en problemen met leren en geheugen als mogelijke gevolgen die uit recente wetenschappelijke bevindingen naar voren komen. Volgens hen is er meer onderzoek nodig naar het effect op de gezondheid.

Verdeeldheid in de wetenschap
De Europese Commissie zegt de volksgezondheid voorop te stellen en de internationale stralingsrichtlijnen aan te houden. Dit zijn echter richtlijnen die al twintig jaar geleden zijn opgesteld, en de bovengenoemde schadelijke effecten worden in steeds meer onderzoeken gevonden bij stralingshoeveelheden onder de toegestane limiet. Hierover schrijft De Groene Amsterdammer begin dit jaar in een uitgebreid artikel over de risico’s van 5G.

Zo benoemt het blad dat er twee theorieën zijn over de gezondheidseffecten van de straling. Een deel van de onderzoekers meent dat straling lichaamsweefsel opwarmt, waardoor schade aan het DNA ontstaat. Het zou vergelijkbaar zijn met voedsel dat in de magnetron wordt opgewarmd, waarbij moleculen vervormen, beschadigen en voedingsstoffen verloren gaan. Andere onderzoekers denken dat er naast de warmte ook nog andere effecten van de straling zijn. In verschillende studies zijn gevolgen van straling gevonden die losstaan van het warmte-effect, maar het is nog onduidelijk wat dan wel precies de oorzaak is. Daarnaast zijn er nog wetenschappers die in de verhoging van de straling geen gevaar zien voor de volksgezondheid, en zijn bij sommige onderzoeken meerdere interpretaties van de resultaten mogelijk.

Concreet bewijs
Die verdeeldheid onder wetenschappers maakt dat de Europese Commissie nog geen reden ziet om in te grijpen. Maar volgens anderen moet de sterke twijfel over de risico’s juist reden genoeg zijn om de gevolgen verder te onderzoeken voordat het 5G-netwerk wordt uitgerold. Er is nu dus al onduidelijkheid over de schadelijkheid van de huidige technologie en lagere stralingsfrequenties, maar bij een 5G-netwerk zijn de frequenties nog vele malen hoger en zijn er veel meer zendmasten en antennes nodig. Echt grootschalig onderzoek naar de effecten van 5G kan pas worden gedaan als het netwerk daadwerkelijk beschikbaar is. Omdat er grote economische belangen zijn bij het invoeren van het netwerk, doet de Europese Commissie niets zolang er geen concrete bewijzen zijn. Maar gevreesd wordt dat het dan al te laat is en het kwaad al is geschied.

Juist met zoveel belangen van verschillende partijen – de Europese Commissie, (telecom)bedrijven, verzekeraars, burgers etc. – is het belangrijk om goede, onafhankelijke onderzoeken uit te voeren om de volksgezondheid te kunnen beschermen. Op dit moment wordt veel onderzoek gefinancierd door partijen die een economisch belang hebben bij de invoering van het 5G-netwerk, en dat is zorgelijk. De lichamelijke en geestelijke gezondheid zou te allen tijde voorop moeten staan. Laten we hopen dat dit besef ook bij de Nederlandse overheid en in de rest van Europa op tijd komt.

Lees hier:
www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
het uitgebreide artikel over 5G van De Groene Amsterdammer. Op de website van Human verschijnt een vijfdelige serie van artikelen over de huidige stand van zaken, waarvan er nu al drie te lezen zijn.
www.human.nl/lees/2019/5g-dossier-artikel1.html

Een verrassend genuanceerd stuk van de GGZ, met goede links aan het eind.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie