Beschikbaar maken van 3,5 GHz band blijft taaie kwestie

maandag, 01 juli 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/beschikbaar-maken-van-35-ghz-band-blijft-taaie-kwestie--1298748

28 juni 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de 3,5 GHz-band anders indelen. De capaciteit voor landelijke mobiele netwerken wordt verruimd tot 300 MHz. De niet-landelijke vergunningen, voor bedrijven, worden gesitueerd in de guard bands. Deze indeling is aangepast na een consultatie bij marktpartijen en staat beschreven in de Nota Mobiele Communicatie. Dan nog blijft de 3,5 GHz-band een moeilijk te ontwarren gordiaanse knoop.

Hoe en wanneer de 3,5 GHz-band beschikbaar is, staat nog altijd niet vast. Zoals bekend zijn er twee obstakels: de bestaande vergunningen voor lokaal breedband en het satellietgrondstation in Burum, Friesland. Zolang er geen duidelijkheid is over Burum, worden er ook geen onomkeerbare stappen gezet in de besluitvorming. Het streven is om eind 2022 een oplossing te hebben.

Bestaande vergunningen lopen af
Bij de bestaande vergunningen staan er wel wat data in de kalenders, dus kan EZK daar beleid op maken. De 3,5 GHz band is op dit moment opgebroken in 130 kleine vergunningen, telkens voor 4-8 MHz in een klein geografisch gebied. Deze vergunningen eindigen in september 2022 of september 2026, want ze zullen niet meer worden verlengd. De Staat kan bovendien sommige vergunningen wijzigen en die verplaatsen naar het banddeel waar ook de ‘2026’ vergunningen zitten. Zo komt een groter stuk in 2022 vrij.

EZK verwacht dat het mogelijk is om 200 MHz al vrij te maken per september 2022. Per september 2026 komt nog een keer 100 MHz beschikbaar, als de laatste oude vergunningen aflopen. Deze 300 MHz kan ook eerder geveild worden, ook als de begindatum nog in de toekomst ligt.

In een eerder concept ging EZK nog uit van sub-banden van 100 MHz, dus van 3400-3500 MHz en zo verder tot 3700-3800 MHz. Het gedeelte 3500-3700 komt dan in 2022 vrij, het onderste deel in 2026. Het bovendeel komt toe aan lokale vergunninghouders:

Zie verder de link bovenaanLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie