NRC: 'Sneller 5G-netwerk al in 2022 beschikbaar' en drie andere NRC verhalen

maandag, 17 juni 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.nrc.nl/nieuws/2019/06/11/sneller-5g-netwerk-al-in-2022-beschikbaar-a3963238
11 juni 2019

Telecommunicatie Het satellietafluisterstation in Burum kan over ruim twee jaar verplaatst zijn. Daardoor krijgt Nederland eerder het snelle 5G-net.

Het ministerie van Economische Zaken maakt meer vaart met de veiling van 5G-frequenties. Cruciale frequenties voor het 5G-net worden sneller beschikbaar gesteld. Het gaat om de 3,5 GHz-band, die nu nog in beslag genomen wordt door het satellietafluisterstation in Burum.

Het oorspronkelijke plan was dat een groot deel van de 3,5 GHZ-band pas in 2026 vrij zou komen. Maar het volledige spectrum voor de landelijke mobiele netwerken komt al in 2022 beschikbaar. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (CDA) dinsdagmiddag bekendgemaakt bij de presentatie van de Nota Mobiele Communicatie.
Het 5G-netwerk biedt ruimte voor snellere dataverbindingen voor telefoons en maakt het eenvoudiger om op grote schaal apparaten of auto’s met het mobiele net te verbinden.

In 2020 zullen telecomproviders al een 5G-netwerk kunnen bouwen met lagere frequenties; op 700, 1.400 en 2.100 MHz. Die frequenties bieden echter weinig snelheidswinst – het is vooral de 3,5 GHZ waarop 5G-technologie goed uit de verf komt.

De Nota liep vertraging op door de fusie van T-Mobile en Tele2 en het getouwtrek rondom ‘Burum’.

Nederland dreigde achterop te lopen met de invoering van 5G, omdat het satellietafluisterstation in Burum de inzet van 3,5 GHz onmogelijk maakte boven de lijn Amsterdam-Zwolle. In Burum vangen de veiligheidsdiensten MIVD en AIVD communicatie op van satellieten die boven de evenaar zweven. Volgens de ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken is uit recente werkbezoeken gebleken dat verhuizing van het interceptiestation voor september 2022 haalbaar is. Een nieuwe plek op grote hoogte – Pyreneeën of Alpen, buiten het bereik van mobiele netwerken – ligt voor de hand, maar details zijn nog niet bekend.

Minimale snelheid
Straks vinden twee 5G-veilingen plaats: begin 2020 is de zogenoemde multibandveiling, eind 2021 of begin 2022 volgt de 3,5 GHz-veiling. Netwerkaanbieders mogen bij de veiling op niet meer dan 40 procent van de vergunningsruimte bieden en zijn verplicht de verworven frequentieruimte daadwerkelijk te gebruiken en een minimale snelheid te bieden van 8 megabit per seconde, aan de randen van het netwerk.

De verwachting is dat de gemiddelde snelheid op zo’n 140 megabit per seconde ligt in 2022. De maximale snelheden liggen veel hoger: tot 4.000 megabit per seconde.

Voor de drie landelijke netwerken die naar verwachting meedoen aan de veiling – die van KPN, Vodafone en T-Mobile – is straks 300 MHz beschikbaar in de 3,5 GHz-band. Bedrijven krijgen ook 100 MHz ruimte om zelf lokale mobiele netwerken aan te leggen, bijvoorbeeld op grote industrieterreinen.

De geveilde vergunningen lopen tot 2040. Wat de Nederlandse frequentieveilingen zullen opbrengen, is onduidelijk. Mona Keijzer: „Een maximale opbrengst is geen doel, providers moeten de ruimte hebben om te investeren in hun netwerk.” De staatssecretaris wil wel een ‘bodembedrag’ instellen. Bij eerdere veilingen gold een bodembedrag van 35 miljoen euro per vergunning. De exacte veilingregels worden in oktober bekend gemaakt.

In Duitsland levert de veiling van 5G-frequenties alvast meer dan 6 miljard euro op – en die biedingenstrijd loopt nog altijd. De aanleg van het Duitse 5G-netwerk zet overigens ook druk op het verplaatsen van Burum; zodra de 3,5 GHz over de grens aangaat zal dat ook de interceptie verstoren.

5G-technologie werkt ook met nog hogere frequenties (26 GHz) maar die worden voorlopig nog niet geveild in Nederland. Volgens Keijzer voldoet Nederland met de huidige plannen aan de eisen die de EU stelt aan de beschikbaarheid van snel mobiel internet.

Huawei
De aanleg van het 5G-netwerk kan nog vertraagd worden door de discussie over Huawei. Er is politieke druk, met name vanuit de Verenigde Staten, om Chinese apparatuur – wegens veronderstelde ‘achterdeurtjes’ voor spionage – uit te sluiten. De Nederlandse netwerken maken allemaal in zekere mate gebruik van Huawei-apparatuur in hun netwerk; KPN wil het radionetwerk ermee aanleggen en T-Mobile neemt zowel het radionetwerk als het kernnetwerk af bij Huawei. Over twee weken, verwacht Keijzer, zal het kabinet het standpunt bekend maken over Chinese apparatuur in netwerken. Als providers hun netwerken
moeten ‘ontchinezen’ dan kan dat in de veilingregels worden opgenomen, zegt Keijzer.


Bron 2: www.nrc.nl/nieuws/2019/06/14/hoe-ongezond-is-5g-a3963760
14 juni 2019
Hoe ongezond is 5G?

Wat technische inhoud betreft een goed artikel, wat gezondheidseffecten betreft het gebruikelijke verhaal van Van Rongen, waarin hij uitsluitend verwarmingseffecten erkent als mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Natuurlijk zeer verwerpelijk gezien de vele slachtoffers die al jarenlang lijden onder de gevolgen van het ontkennen van de schadelijkheid van de niet-thermische biologische effecten veroorzaakt door de straling van draadloze communicatie. Menselijkheid is er niet bij. Het gaat alleen om het verdienmodel. Ook wordt het belang van de huid als belangrijk orgaan van het menselijk lichaam gebagatelliseerd.

Er is in dit artikel nog een punt wat nadere aandacht verdient. Er staat:

In Nederland geldt ICNIRP-norm, die eind dit jaar ook in de Telecomwet wordt vastgelegd. Zendmasten mogen 28 volt per meter uitstralen (voor frequenties tot 400 MHz) of 61 volt per meter (voor frequenties tussen de 400 MHz en 300 GHz). Dat verschil wordt bepaald door de golflengte: lagere frequenties kunnen resoneren in het menselijk lichaam en zo sneller voor opwarming zorgen.

Dit klopt niet met de huidige limieten.
Volgens bovenstaande tekst is er bij 400 MHz een nogal abrupte grens, voor lagere frequenties 28 V/m en voor hogere frequenties 61 V/m.
Volgens de huidige ICNIRP limieten - die uit 1998 dateren - is er tussen 400 MHz en 2 GHz echter een frequentieafhankelijk verloop met de volgende limieten: inderdaad 28 V/m bij 400 MHz, maar 39 V/m bij 800 MHz, 41 V/m bij 900 MHz, 58 V/m bij 1800 MHz (dus 1,8 GHz) en dan de 61 V/m bij 2 GHz, zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/67/blootstellingslimieten_voor_elektromagnetische_velden


Bron 3: www.nrc.nl/nieuws/2019/06/15/nieuwe-richtlijn-straling-zendmasten-a3963817
15 juni 2019
Nieuwe richtlijn straling zendmasten

In dit artikel wordt gesuggereerd dat de huid een onbelangrijk orgaan is en dat 26 GHz straling door de huid wordt tegengehouden. 'Vergeten' wordt dat mm golven als 'crowd-control' wapen gebruikt kunnen worden, hetgeen in video's duidelijk gedemonstreerd is. De pijnsensatie van de huid werd daarbij zo intens dat iedereen die ermee bestraald werd wegvluchtte.
De mogelijke effecten op de huid van lange termijn en/of steeds herhaalde bestraling met mm golven bij een wat lagere intensiteit, onder de drempel van directe pijnsensatie, zijn voor zover ons bekend nog nooit onderzocht. Introductie daarvan zou één grote gok zijn. Gelukkig is dat nog niet aan de orde alhoewel we met 3,5 en 3,6 GHz wel in die richting gaan. De vraag is of mm golven überhaupt aan de orde komen. 3,5 en 3,6 GHz kunnen wel eens de laatste stap zijn, zeker voor dagelijks gebruik.

Commentaar van een bekende, ons toegezonden:

NRC verdient veel geld aan advertenties van de telecomsector…


Bron 4: www.nrc.nl/nieuws/2019/03/02/wie-gaat-die-mooie-5g-dromen-betalen-a3877685
4 maart 2019
Wie gaat die mooie 5G-dromen betalen?

Telecom 5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken, is klaar voor gebruik. Hoe kan een krimpende telecommarkt de 5G-hype waarmaken? Iemand moet die gedroomde vierde industriële revolutie betalen.

En dat is natuurlijk een heel relevante vraag, met ons antwoord: hopelijk niemandLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie