Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

donderdag, 04 april 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.ad.nl/tech/kamer-wil-eerst-stralingsonderzoek-dan-pas-5g-netwerk~ab567cd6/
4 april 2019

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico's van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Politieke partijen willen met spoed weten hoe het zit met eventuele gevaren vóórdat op grote schaal zendmasten worden geplaatst.

Het moet dé nieuwe standaard worden voor mobiel internet: 5G. Nog sneller dingen downloaden op je mobiel, nog makkelijker alles online regelen. Maar terwijl overal al voorbereidingen worden getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, nemen de zorgen toe. Weliswaar is er geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Wél zijn er wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op een mogelijke samenhang van straling met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksge­zond­heid.
Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks


Reden dat de Tweede Kamer zich afvraagt of we niet te snel beslissen om massaal over te gaan op 5G. GroenLinks dringt vandaag in de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek door de Gezondheidsraad naar 5G-straling. Kamerlid Laura Bromet: ,,We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksgezondheid. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 5G. We moeten de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.''

Wildgroei
Door de uitrol van het supersnelle internet via 5G wordt in de komende jaren een wildgroei aan antennes verwacht. 5G werkt op een hogere frequentie, wat sneller internet oplevert. Het bereik van de antennes is wel minder waardoor er veel meer zendmasten en antennes in het straatbeeld zullen verschijnen. Nu zijn nog een beperkt aantal straalmasten voldoende, straks zitten er antennes in bijna elke straat: bijvoorbeeld in lantaarns en bushokjes.

In Europa geldt een richtlijn die voorschrijft hoe sterk de signalen van zendmasten mogen zijn. Vorig jaar kondigde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken aan dat zij die Europese norm in Nederland wettelijk wil laten vastleggen. ,,Het doel hiervan is om bij de uitrol van 5G en de plaatsing van de vele antennes die daarbij nodig zijn zekerheid te bieden aan burgers en telecomaanbieders over dit regime'', heeft ze daarover in de Tweede Kamer gezegd.

Maar het parlement is daarmee niet gerustgesteld. Vorige week stuurde de Tweede Kamercommissie die zich bezighoudt met de uitrol van 5G een brief aan Keijzer met de vraag om al het onderzoek naar de gezondheidsrisico's van 5G in kaart te brengen. De commissie hoopte daarop vandaag een reactie te krijgen, maar dat is Keijzer niet gelukt.

We zijn het aan alle Nederlan­ders verplicht om dit goed uit te zoeken.
Laura Bromet


Strengere normen
Een woordvoerder van de staatssecretaris laat weten dat aan die reactie nog wordt gewerkt. GroenLinks wil niet wachten en vraagt nu al om een onderzoek door de Gezondheidsraad. ,,Keijzer hamert erop dat Nederland zich houdt aan de Europese richtlijn, maar we zien dat andere Europese landen veel strengere normen hanteren. Dat baart mij zorgen.”

Vorig jaar bleek al dat de regering in Vlaanderen heeft bepaald dat de stralingskracht van een telefoonzendmast in de buurt van scholen en verzorgingshuizen slechts 7 procent van de EU-richtlijn mag zijn. Ook diverse andere Europese landen, waaronder Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië, zijn de normen aanzienlijk strenger dan in Nederland.

De Gezondheidsraad - een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement - laat weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk. ,,Het kan ook zijn dat blijkt dat er géén gezondheidsrisico's zijn'', zegt Bromet. ,,Maar we zijn het aan alle Nederlanders verplicht om dit goed uit te zoeken. Pas dan kunnen we akkoord gaan met de uitrol van 5G.”

Bron 2: groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-onderzoek-gezondheidseffecten-5g
GroenLinks wil onderzoek gezondheidseffecten 5G
4 april 2019

GroenLinks doet deze week een voorstel in de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar het gezondheidseffect van elektromagnetische straling van een 5G netwerk.

De partij wil dat het onderzoek uitgevoerd wordt door de Gezondheidsraad. Veel burgers zijn bezorgd over de gevolgen van straling, vooral mensen die in de buurt van een zendmast wonen.

GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet: ‘Er is nog weinig onderzoek naar de effecten van 5G op de gezondheid. Dan moet je de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.’

Vorige maand werd ook bekend dat Duitsland een dergelijk onderzoek laat uitvoeren omdat er te weinig kennis over bestaat over 5G. Bij het nieuwe netwerk is de overdracht van data groter en de frequentie hoger, dat kan invloed hebben op de intensiteit van de straling.

Bron 3: www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-vindt-nieuw-onderzoek-naar-gezondheidsrisico-s-5g-netwerk-onnodig~bb268efa/
Kabinet vindt nieuw onderzoek naar gezondheidsrisico’s 5G-netwerk onnodig
4 april 2019

Een deel van de Tweede Kamer wil aanvullend onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk, maar het kabinet vindt dat vooralsnog niet nodig. Wetenschappers zijn het onderling oneens over het gevaar.

De voorbereidingen voor grootschalige plaatsing van 5G-zendmasten en antennes in Nederland is in volle gang. Deze zijn nodig voor hogere frequenties, die zorgen voor een snellere internetverbinding. De bedoeling is dat Nederland in 2020 overgaat op de 5G-verbinding. Maar terwijl de infrastructuur gereed wordt gemaakt in straten, pleinen en buurten, groeit de politieke bezorgdheid over effecten van de straling op de volksgezondheid.

‘Laten we als Tweede Kamer actie ondernemen en mensen geruststellen’, vindt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. GroenLinks vond donderdag steun bij de PVV en PvdA voor een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van 5G. ‘Dat is van groot belang om de discussie te beslechten’, zei Bromet donderdag. GroenLinks schoof daarvoor de Gezondheidsraad naar voren; PvdA-Kamerlid Moorlach hintte op het RIVM.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wees de oppositie op de wetenschappelijke inzichten die al bekend zijn. ‘Uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade. Aanvullend onderzoek ligt daarom niet voor de hand’, reageerde Keijzer. Eerder kondigde de staatssecretaris aan om de Europese norm voor straling in Nederland wettelijk te verankeren.

Naïeve houding
De houding van het kabinet in het 5G-vraagstuk is naïef, vindt de gepensioneerde neurobioloog Hugo Schooneveld. In 2017 ondertekende Schooneveld samen met 179 internationale academici een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de exacte schadelijkheid van 5G-straling. ‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’, zegt hij.

‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht’, zegt Schooneveld, die eerder werkte als universitair onderzoeker in Wageningen en in 2007 de Stichting Elektrohypersensitiviteit oprichtte. ‘De Europese normen zijn alleen gebaseerd op temperatuurverhoging, maar om de echte gevolgen te kunnen constateren is veel meer biologisch vernuft nodig. Zo zou de aandacht moeten gaan naar veranderingen in non-thermische (niet aan warmte gerelateerd, red.) celfysiologische processen. De techneuten houden dat af omdat ze de productie daarmee vertragen.’

Volgens Schooneveld moet het kabinet eerst kijken naar de echte gevaren van de techniek, voordat beleid wordt gemaakt. ‘5G heeft een prachtige toekomst voor technische toepassingen, maar niet op pleinen, straten en huizen waar mensen constant worden blootgesteld’, aldus de Wageningse bioloog. ‘In de huidige onderzoeken is geen aandacht besteed aan de gevolgen voor de huid, terwijl de huid de bescherming van de mens is, alle energie wordt daarin gepompt. De straling zou kunnen leiden tot zogeheten elektrostress: slecht slapen, slecht concentreren, oorsuizingen, hartklachten. Daar is absoluut meer en breder onderzoek voor nodig.’

Onzekerheid
Niet iedereen deelt die zorgen over 5G. Remco Westerink, neurotoxicoloog aan de Universiteit Utrecht, is genuanceerder in zijn oordeel. ‘We hebben in Nederland altijd heel veel moeite met het accepteren van onzekerheid. Het is erg moeilijk om aan te tonen dat iets 100% veilig is. Op basis van de huidige studies is op dit moment geen eenduidige conclusie te trekken’, zegt Westerink. ‘Effecten op de huid zijn mogelijk, maar liggen gezien de huidige veldsterkte niet voor de hand. Omdat er veel zendmasten komen, kan elke zendmast op een lagere intensiteit werken. Dat verkleint dus ook de intensiteit van de de blootstelling en daarmee gezondheidsrisico’s.’

Mona Keijzer heeft 't over één onderzoek wat naar haar zeggen loopt, terwijl er duizenden gepubliceerde onderzoeken zijn die schade aantonen voor de nu gebruikte frequenties. Bovendien is het zo dat het in 2006 alleen ging over de introductie van 3G (UMTS), twee generaties voor 5G, met de de daarbij horende hogere frequenties. In die tijd was 5G niet aan de orde en is wereldwijd geen enkel onderzoek gestart naar 5G. De Gezondheidsraad heeft verder laten weten dat er ook door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk. Mona Keijzer heeft het dus over een hypothetisch onderzoek waarvan het bestaan onzeker is en waarvan wel zeker is dat het indien het bestaat het zeker niet over 5G gaat. Met andere woorden ze verzint maar wat.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie