Partij voor de dieren: Voor­zich­tigheid omgang elek­tro­mag­ne­tische velden / 5G

woensdag, 20 maart 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.partijvoordedieren.nl/standpunten/voorzichtigheid-omgang-elektromagnetische-velde-5g
maart 2019

De Partij voor de Dieren bepleit voorzichtigheid in onze algemene omgang met elektromagnetische velden. Het is en blijft cruciaal om in de telecomsector strikt te handhaven op stralingsnormen, inclusief gecombineerde effecten van meerdere antennes. Zowel normering als handhaving dienen afgestemd te worden op de meest recente technische ontwikkelingen en onafhankelijke wetenschappelijke inzichten. Hierbij kan niet vertrouwd worden op geruststellingen vanuit de industrie.

5G bouwt voort op bestaande technieken voor mobiele telefonie en leidt tot de plaatsing van extra (kleinere) antennes. Over de biologische en gezondheidseffecten van de 5G-frequenties bestaan maatschappelijke en wetenschappelijke zorgen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat bij ontwikkelingen op het gebied van elektromagnetische velden, zoals de stap naar 5G-netwerken, voldoende oog moet zijn voor deze zorgen. Vanuit het voorzorgsbeginsel is het verstandig om wetenschappelijk rapporten als basis te nemen, meer en diervriendelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zo nodig een pas op de plaats te maken met het plaatsen van meer antennes. Stralingsniveaus dienen niet in convenanten te worden opgenomen, maar moeten wettelijk verankerd worden, zoals ook in ons omringende landen het geval is.

Het standpunt Voorzichtigheid omgang elektromagnetische velden / 5G is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten

Een voorzichtig begin met enige aandacht voor het probleem. Nog geen echte erkenning maar beter dan het niets (de struisvogelpolitiek) van (alle?) andere partijen.

Zie ook:

www.emerce.nl/nieuws/partij-dieren-stop-5g-proeftuin-groningen

groningen.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvddieren-bezorgd-over-veiligheid-mens-en-dier-in-verband-met-5g-pilots

groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/pvddieren-bezorgd-over-veiligheid-mens-en-dier-in-verband-met-5g-pilots .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie