Provincies krijgen weerstand bij uitrol 5G

vrijdag, 15 maart 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.duurzaamnieuws.nl/provincies-krijgen-weerstand-bij-uitrol-5g/
12 maart 2019

De overheid zoekt zijn heil in slimme technologie en wil met kunstmatige intelligentie en 5G grip op problemen van wereldformaat krijgen. Ook de provincies, belast met o.a. de zorg voor indeling en bestemming van gebieden, infrastructuur, milieu en veiligheid, en de waterschappen, krijgen op allerlei terreinen met 5G te maken.

Maar tegen de invoering van 5G bestaan grote bezwaren: er is nog niet of nauwelijks onderzoek naar schadelijke effecten van 5G gedaan. Bij de huidige stralingsbelasting van 2, 3 en 4G ervaren velen al gezondheidsproblemen. Onderzoek daarnaar geeft nog geen sluitende uitkomsten. Voor 5G zullen nog hogere stralingssterkten nodig zijn dan tot nu gebruikelijk, omdat de hogere frequenties van 5G minder diep kunnen doordringen. De stralingsbelasting zal dus beduidend toenemen.

Huid absorbeert straling
Die hogere frequenties van 5G worden vooral in de huidlaag geabsorbeerd. In de huid worden verscheidene belangrijke stoffen aangemaakt en bevinden zich allerlei structuren waarop de mm-golven kunnen aangrijpen en verstorend kunnen werken. Hier is geen enkel onderzoek naar gedaan.

De keuze voor de ‘economische gangmaker’ 5G is niet getest op veiligheid. Wetenschappers en artsen hebben in twee appeals op een moratorium op de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte aangedrongen: www.5gappeal.eu aan de Europese Unie in 2017 en www.5GSpaceAppeal.org aan de overheden wereldwijd, eind 2018.

Elektrogevoeligheid – EHS
De elektrogevoeligen ondervinden dat de huidige stralingsbelasting ziekmakend is. De klachten die mensen met EHS ervaren, worden SOLK-klachten genoemd. Zij merken dat wanneer de bronnen verdwijnen, ook de klachten verdwijnen. De diagnose EHS wordt steeds vaker officieel erkend. Ook rechters spreken daar regelmatig hun oordeel over uit. Geschat wordt dat er zo’n drie procent van de mensen elektrogevoeligen zijn. De huidige stralingsbelasting is voor hen al onacceptabel en die zal met de invoering van 5G naar verwachting alleen maar sterker worden.

EHS zijn onder meer klachten waarvoor wetenschappers een relatie met straling of stroom vonden. En waar onze overheid, ondanks alle informatie, waarschuwingen, adviezen, petities, noodkreten en smeekbedes, de ogen voor sluit en vasthoudt aan het negerende oordeel van de Gezondheidsraad. In het artikel ’Bellen schaadt cellen’ – De Groene Amsterdammer, jan 2019, wordt de eenzijdigheid van het internationale debat over gezondheidseffecten van straling aangekaart. De door overheden aangejaagde uitrol van 5G wordt een miljarden investering genoemd met een gigantisch gezondheidsrisico en zonder verdienmodel.

Wat kan de politiek doen?
Het is belangrijk om jezelf te informeren. Een compact artikel ‘Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact’ - The Lancet, dec 2018 geeft een overzicht van de risico’s voor mens én natuur. Belangrijke vragen zijn ook: Weegt het huidige economisch belang zwaarder dan de volksgezondheid? Zijn de adviezen van de Gezondheidsraad gepolitiseerd? Wordt de Gezondheidsraad afdoende en deskundig gecontroleerd?

Stralingsbewuste organisaties van Eerlijk over Straling roepen politieke partijen met klem op aan te sturen op stralingsbewust beleid: zie af van 5G, neem adequate voorzorgsmaatregelen, ontzie kwetsbaren als kinderen, ouderen, zieken en elektrogevoeligen. Stralingsarme gebieden zijn van levensbelang!Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie