Reformatorisch Dagblad: Van Rongen van de ICNIRP aan het woord, met ons commentaar

woensdag, 27 februari 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.rd.nl/opinie/icnirp-beoogt-openheid-over-richtlijnen-voor-5g-1.1549633
25 febr. 2019

ICNIRP beoogt openheid over richtlijnen voor 5G

Voor het gehele artikel, geschreven door Van Rongen - voorzitter van de ICNIRP en secretaris van de commissie EMV van de Gezondheidsraad - verwijzen we i.v.m. copyright naar bovenstaande link.
In dat artikel wordt ook verwezen naar twee eerdere recente artikelen in het RD:

www.rd.nl/opinie/besluitvorming-rond-veiligheid-5g-moet-transparant-zijn-1.1549631
en
www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/hoe-gevaarlijk-is-5g-dat-blijft-ongrijpbaar-1.1548189

Op een deel van de tekst van Van Rongen gaan we speciaal in. Dit deel luidt als volgt:
''In de aangepaste richtlijnen geven we voor een deel van de frequenties waar 5G mee gaat werken (en dan vooral voor de frequenties die hoger zijn dan die nu door 3G en 4G worden gebruikt) wat minder strenge limieten dan de huidige. Dat kan, omdat die frequenties alleen tot in de huid doordringen en niet dieper. Daardoor kan de warmte sneller afgevoerd worden.''


Ons commentaar op de volledige tekst en op bovenstaand deel.

De ICNIRP stellingname, zoals verwoord door Van Rongen vertoont grote gelijkenis met de doublespeak van het Ministry of Truth uit het boek 1984 van George Orwell. De taak van het Ministry of Truth was om de geschiedenis steeds te herschrijven zodat deze volledig in overeenstemming was met de wensen van de machthebbers. Als zodanig fungeerde dat ministerie volledig tegengesteld aan de naam 'Truth'.
Analoog claimt de ICNIRP bij name van Van Rongen openheid over richtlijnen. De openheid bestaat daaruit dat Van Rongen aankondigt dat bij de komende actualisatie van de blootstellingsrichtlijnen voor de hogere frequenties minder strenge richtlijnen gehanteerd zullen worden.
De conclusie is duidelijk, de huidige richtlijnen zijn te streng om uitrol van 5G met millimetergolven mogelijk te maken. Dat er nu al heel veel mensen ziek zijn geworden door de huidige 3G, 4G enz. straling is voor hem van geen belang. Alle wetenschappelijke publicaties die schadelijke effecten aantonen worden door de ICNIRP terzijde geschoven, in tegenstelling tot wat Van Rongen beweert in zijn artikel.
Het meest gedetailleerde en deskundige commentaar op de recente ICNIRP draft voor nieuwe richtlijnen is tot nu toe gegeven door Prof. Pall. Voor die draft en Prof. Pall's commentaar zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11684/redir

en de links daarin.
Ook in Brussel zijn kort geleden de blootstellingslimieten in verband met de komst van 5G verhoogd, zie:

www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Belgie/11691/Brussel%20geeft%20groen%20licht ,

een bevestiging van de noodzakelijke hogere stralingsintensiteiten bij gebruik van 5G bij de geplande hogere frequenties.

We kunnen er dus vrijwel zeker van zijn dat met de komst van 5G de stralingsintensiteit verhoogd zal worden. Daardoor, en omdat de indringdiepte bij de hogere frequenties kleiner is, wordt de stralingsabsorptie in de huid dubbel verhoogd. Omdat nu al veel elektrogevoelige personen, EHS-ers i.h.b., last van hun huid - soms zelfs verbrandingen - bij stralingsbelasting krijgen, is te verwachten dat hun problemen zullen verergeren.
Het aantal mensen met melanomen (huidkanker) neemt nu al jaar op jaar toe. Dat wordt toegeschreven aan de straling van de zon. Meer waarschijnlijk lijkt ons dat de combinatie van UV zonnestraling en de stralingsbelasting door draadloze communicatie daarvoor verantwoordelijk is. Met introductie van 5G mm-straling is een versnelde toename van het aantal mensen met melanomen te verwachten, dit nog afgezien van andere klachten en ziekten.

Van Rongen schrijft dat de leden van de ICNIRP en de organisatie onafhankelijk zijn en dat de organisatie alleen door overheden of daaraan verbonden organisaties gefinancierd wordt. Gezien de grote financiële belangen van de overheid bij de Telecomindustrie - frequentieveilingen en alle overige inkomsten - lijkt de onafhankelijkheid ver te zoeken.
Het lijkt er meer op dat gezondheid, vooral in Nederland, niet in de weg mag staan van het Telecom/Overheid verdienmodel, en dat de 'onafhankelijke' ICNIRP hier een belangrijke rol bij speelt.

Tot slot nog enkele opmerkingen over het artikel in het RD van Van der Brink (de tweede link van boven). Hij schrijft:

''Ik heb dan ook veel respect voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Commissie tot Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP), die een samenvatting (review) van de wetenschappelijke literatuur en veiligheidsrichtlijnen voor blootstelling aan radiostraling moeten opstellen.

Het gevolg van de gevraagde zorgvuldigheid is wel dat de vorige reviews en aanbevelingen al meer dan tien jaar oud zijn. Elk jaar verschijnen er nieuwe onderzoekspublicaties, te veel om op een zinnige manier mee te nemen in dit proces.''

Respect hebben voor een organisatie omdat die een moeilijke taak moet vervullen lijkt ons zeer prematuur. Respect is pas aan de orde indien die taak uitstekend en naar eer en geweten vervuld is. In dit geval is ons inziens aan geen van beide voorwaarden voldaan. Elke uiting van respect voor de ICNIRP lijkt ons daarom misplaatst.
Juist Prof. Pall verdient respect vanwege zijn grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur, zijn eigen bijdragen daaraan en zijn commentaar op de ICNIRP draft, die zoals ter verwachten door de ICNIRP volledig terzijde geschoven zal worden.
Verder zijn de vorige ICNIRP aanbevelingen niet tien maar twintig jaar oud.

Van der Brink werkt dan wel in een verwant gebied maar is geen expert in dit gebied: de gezondheidsaspecten van draadloze communicatie in het algemeen en die van de toekomstige 5G in het bijzonder.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie