Partij voor de Dieren bezorgd over veiligheid mens en dier in verband met 5G internet pilots

dinsdag, 19 februari 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.westerwoldeactueel.nl/2019/02/18/partij-voor-de-dieren-bezorgd-over-veiligheid-mens-en-dier-in-verband-met-5g-internet-pilots/
18 febr. 2019

GRONINGEN – De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen heeft kritische vragen gesteld over de nieuwste generatie draadloze technologie 5G. Aanleiding hiervoor is het feit dat Groningen is aangewezen als proeftuin voor het uitrollen van 5G, terwijl er tegelijkertijd steeds meer bezorgde geluiden klinken over de veiligheid van deze nieuwe, draadloze technologie.

Een recent, uiterst kritisch artikel in het oudste opinieblad van Nederland, de Groene Amsterdammer, zou het college toch wakker moeten schudden, meent Ankie Voerman, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen. “5G is verre van een eerste levensbehoefte, dus laat Groningers geen proefkonijn zijn in een 5G proeftuin”, aldus Voerman. Zij wijst tevens op het feit dat meer dan 180 wetenschappers en dokters uit 35 landen al in 2017 aan de Europese Commissie vroegen de uitbreiding van 5G uit te stellen, het zogeheten 5G appeal. Ze waarschuwden dat de grotere blootstelling aan straling onder meer kanker en onvruchtbaarheid kan veroorzaken.

Ankie Voerman eist de toepassing van het voorzorgsbeginsel en vindt dat het uitrollen van 5G in de provincie Groningen moet stoppen, totdat onomstotelijk vaststaat dat het niet schadelijk is. Er vinden in Groningen meerdere pilots plaats. Onder de naam 5Groningen wordt Noord-Groningen dé proeftuin voor 5G, een technologie waarbij de stralingsintensiteit weer hoger is dan bij de vorige 3G en 4G technieken.

Er zijn sterke aanwijzingen dat straling schadelijk is voor mens en dier en dat het één van de oorzaken is van de schrikbarende afname van het aantal insecten. Met het 5G appeal werd opgeroepen tot het niet uitrollen van 5G tot duidelijk is of en hoe schadelijk de Elektro Magnetische Velden zijn voor mensen. De Groene Amsterdammer van 16 januari jl. besteedde uitgebreid aandacht aan de controverse rond de nieuwe stralingstechnologie.

Goed dat er tenminste één partij is die (voorlopig op lokaal niveau) aandacht aan dit probleem schenkt, zoals eerder al in Utrecht.

Zie ook:

www.dlmplus.nl/2019/02/15/schokkend-er-lopen-geen-onderzoeken-naar-gezondheidseffecten-5g4/
15 febr. 2019Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie