'Eerlijk over Straling' op de Nationale Gezondheidsbeurs 2019 (Jaarbeurs Utrecht)

donderdag, 07 februari 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2019/02/Persbericht-Eerlijk-over-Straling-op-de-Gezondheidsbeurs-Utrecht-2019.pdf
Persbericht dinsdag 5 februari 2019

In juichstemming wordt ons telkens weer verteld over het komende 5G en dat er een betere samenleving gaat ontstaan als alles en iedereen digitaal draadloos verbonden is. Mooie verhalen over slimme technologie moeten ons verleiden en ons doen inzien dat we in deze tijd niet meer zonder kunnen bestaan. Maar is dat daadwerkelijk zo?

Nee, het is niet waar dat 5G goed voor ons is. Dit is waar Eerlijk over Straling op de Nationale Gezondheidsbeurs aandacht voor vraagt. Eerlijk over straling is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. Eerlijk over Straling brengt het eerlijke verhaal over 5G. En de waarheid is dat 5G niet bewezen veilig is voor de gezondheid. Integendeel!

‘Straling’ haalt steeds meer de publiciteit en dat is nodig.
Niet voor niets stond zelfs in de december 2018 editie van The Lancet een oproep om straling en de – aangetoonde – gezondheidsrisico’s serieus te nemen. De Film Ubiquity van Bregtje van der Haak over o.a. de Nederlandse stralingsgevoelige Anouk werd veel bekeken, zowel in de bioscoop als op de TV bij VPRO op NPO2. Ook de vele reportages en artikelen in de kranten, bladen en op TV bevestigen de toegenomen zorg bij het publiek en de noodzaak van eerlijke informatie! Lees bijvoorbeeld ‘Bellen schaadt cellen’ in De Groene Amsterdammer (17 jan 2019), of ‘Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact’ in The Lancet – Planetary Health (dec. 2018). Zelfs het Antennebureau (ministerie EZK) stelde in 2017 al vast dat meer dan 50% van de mensen zich zorgen maakt over de gevolgen van straling op de lange termijn.

5G niet als veilig getest, geen enkele voorzorg…
Waar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen niet op de markt komen zonder in zware procedures getoetst te zijn op de onschadelijkheid, wordt 5G echter, evenals 2G, 3G en 4G, ingevoerd zonder zekerheid te leveren dat de technologie
veilig is voor de mens en de natuur. Dat terwijl het bewijs dat die eerdere technologie voor draadloze communicatie schadelijk is voor de gezondheid, hand over hand groeit. Zo werd onlangs in een groot Amerikaans onderzoek de relatie tussen straling en kanker bij ratten aangetoond. Maar onze Gezondheidsraad schuift het terzijde en de overheid neemt geen enkele voorzorgsmaatregel.

Door 5G meer elektrosmog
Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen om ons heen, is de elektrosmog tegenwoordig al heel sterk. De effecten van straling en stroom belasten iedereen en kunnen zeker gevolgen hebben voor de gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things, de uitrol van 5G en allerlei zogenaamde smart/slimme (maar niet gezonde) toepassingen, komen er nog veel meer draadloze apparatuur en antennes bij. De elektrosmog zal met 5G nog veel sterker worden!

Gezondheidsrisico’s zijn aanzienlijk
Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met eenbreed scala aan ziekten. Het begint met vage klachten (SOLK), hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, slapeloosheid, stress, spierklachten, darmproblemen, enz. en kan uiteindelijk tot ernstiger ziekten leiden, zoals neurologische aandoeningen, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker, depressie. Als je bedenkt hoeveel mensen tegenwoordig
al ziek zijn, doen die aanwijzingen voor gezondheidsschade je beseffen, dat het nu echt de hoogste tijd is om voorzichtig te worden met stroom en straling.

Stralingsbewuste organisaties brengen het eerlijke verhaal
Vrijwilligers nemen ook dit jaar het initiatief om op de Nationale Gezondheidsbeurs het eerlijke verhaal te vertellen.
Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren Verminder-Electrosmog, Stichting EHS, Stop UMTS, Stop-OverdosisStraling, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland, Zeeuws Platform Stralingsrisico, Let’s Talk About
Tech en Stralings Bewust Verzamelpunt gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.

Op de Nationale Gezondheidsbeurs geven we in stand D37 van 7 t/m 10 februari niet alleen die eerlijke informatie, maar ook tips hoe je de effecten van stroom en straling in je eigen omgeving kunt verminderen. Ben je zwanger of wil je dat worden? Weet dat kinderen erg kwetsbaar zijn voor elektrosmog. Vruchtbaarheidsproblemen? Vraag ook dan de informatiefolder over straling en zwangerschap. Loop je al langer met gezondheidsklachten en kunnen de artsen de oorzaak niet vinden? Je bent zeker niet de enige: echt heel veel mensen krijgen van de arts deze diagnose. Veel van deze zogeheten SOLK klachten kunnen door straling worden veroorzaakt! Bezoek onze hoekstand, pal aan het grote eilandterras, en wordt eerlijk geïnformeerd!

Diverse acties: de uitrol van 5G is niet vanzelfsprekend
Maar men kan meer doen tegen de roekeloze uitrol van 5G. Wereldwijd wordt opgeroepen bestraling door 5G, op aarde en vanuit de ruimte, te stoppen. Het zogeheten 5G Space Appeal (www.5gspaceappeal.org ) verzamelde in korte tijd meer dan 40.000 handtekeningen van personen en organisaties. In Nederland worden diverse acties gevoerd. Zo loopt er een petitie tegen 5G van Verminder Electrosmog (www.verminder-electrosmog.nl). Wij vragen iedereen om de petities ook te tekenen. Meer weten? Begin bij www.EerlijkoverStraling.nl.

www.eerlijkoverstraling.nl/
info@eerlijkoverstraling.nl

Op www.eerlijkoverstraling.nl tevens de links naar de deelnemende organisaties, welke u ook rechtstreeks kunt benaderen:

www.stichtingehs.nl/
www.verminder-electrosmog.nl/
www.stralingsbewust.info
www.stopumts.nl/
www.cpld.nl/
www.stralingsbewustzuidkennemerland.nl/
www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl/
www.sosstraling.nl/
www.letstalkabouttech.nl/

Zie ook:
2oi03.r.ca.d.sendibm2.com/mk/mr/ugR7CPloFPZy-mq_bR4wPJwHwVM9UVdXBneyNHkH597yRRgH6ASloSLcxa8Kup69v1A9WyBdg_NIarGKnSjezVHF2zY2lUE0CFHinCnrQ2dIDVY .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie