Gemeente Veenendaal stelt eigen richtlijnen UMTS-masten, Veenendaalse Krant

donderdag, 22 juni 2006 - Categorie: Berichten Nederland

VEENENDAAL - De gemeente gaat over een paar maanden eigen richtlijnen vaststellen voor het plaatsen van UMTS-masten. Op dit moment liggen er op het gemeentehuis geen verzoeken voor plaatsing van deze masten. Het gaat om wat wel de derde generatie mobiele communicatie wordt genoemd en daarvoor is een infrastructuur van netwerken nodig.

door Gerard van Wijk

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) is de opvolger van GSM/GPRS en biedt evenals de voorgangers zowel circuitgeschakelde als pakketgeschakelde communicatiediensten. Evenals 45 andere gemeenten besloot Veenendaal in september 2005 pas op de plaats te maken als er aanvragen voor masten zouden komen. En dat is nog niet veranderd, ook nadat bekend is gemaakt dat een Zwitsers onderzoek heeft uitgewezen dat blootstelling aan straling van ultramoderne telefoonmasten, bedoeld voor draadloos internet, voor omwonenden niet schadelijk is. Een gemeentelijk woordvoerster wijst er overigens op dat niet in alle gevallen een vergunning voor een UMTS-mast verplicht is. Masten die niet hoger zijn dan vijf meter zijn vergunningvrij en dat geldt ook als gebruik wordt gemaakt van een bestaande mast voor telecommunicatie.

Over de mogelijk nadelige effecten voor de gezondheid ontstond onrust bij bewoners die bij of onder deze masten wonen. Zij zeggen last te hebben van hoofd- en oorpijn. Na het bekend worden van de Zwitserse onderzoeksresultaten vindt staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) dat gemeenten nu wel toestemming voor het plaatsen van UMTS-masten kunnen geven. Maar daar zijn de betrokken gemeenten nog niet van overtuigd.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft inmiddels een verklaring uit laten gaan die de helderheid ook niet vergroot. Het beleid van de staatssecretaris wordt gesteund, de betwiste masten kunnen worden geplaatst. Even verderop wordt gezegd dat de VNG geen standpunt inneemt over het al of niet plaatsen omdat ,,de organisatie daar onvoldoende voor is toegerust.'' En volgens de VNG mogen gemeenten geen beslissing nemen over plaatsing, de verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie.

Gemeenten wijzen er echter op dat het onderzoek de ongerustheid bij bewoners niet weg heeft kunnen nemen. Het ministerie zou de gemeenten moeten ondersteunen bij een vertaling van de onderzoeksresultaten om de bewoners goed te informeren.

Argwaan wekt verder de omstandigheid dat het ministerie in een contract met telefoniebedrijven heeft beloofd actief mee te werken aan de bouw van masten. Tegenstanders van plaatsing van UMTS-masten wijzen er op dat de basisstations 24 uur per dag gepulste hoogfrequent elektromagnetische straling produceren.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie