Veiling van 5G-spectrum wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2020

woensdag, 23 januari 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: executive-people.nl/601110/veiling-van-g-spectrum-wordt-waarschijnlijk-uitgesteld-tot.html
5 juni 2018

De veiling van het 5G-spectrum vindt naar verwachting pas plaats in 2020. Oorspronkelijk stond de veiling voor het najaar van 2019 op de planning. De veiling moet worden uitgesteld met het oog op het besluit dat de Europese Commissie gaat nemen over de fusie tussen T-Mobile Nederland en Tele2 Nederland.
Dit blijkt uit het rapport De Staat van de Ether van het Agentschap Telecom. Het agentschap geeft in dit rapport aan er vanuit te gaan dat de veiling van het 5G-spectrum pas in 2020 plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), die in een recente brief meldt er nog steeds naar te streven de veiling eind 2019 te laten plaatsvinden.


Afhankelijk van besluit over fusie T-Mobile en Tele2
In het rapport meldt het Agentschap Telecom dat het moment waarop de veiling plaatsvindt in belangrijke mate afhankelijk is van het besluit dat de Europese Commissie moet nemen over de voorgenomen fusie tussen T-Mobile Nederland en Tele2 Nederland. Indien dit besluit langer op zich laat wachten, moet ook de veiling van het 5G-spectrum worden uitgesteld. 12 juni is de voorlopige deadline die de Europese Commissie hiervoor heeft gesteld. Het ministerie van EZK wijst erop dat op 12 juni ook kan blijken dat de Europese Commissie een fase II onderzoek wil starten, wat meer tijd in beslag zal nemen.

Indien de fusie wordt goedgekeurd, wordt het aantal mobiele operators in Nederland teruggebracht van vier naar drie. Deze ontwikkeling maakt volgens het ministerie van EZK onderzoek naar de nieuw ontstane situatie noodzakelijk. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door de Autoriteit Consument & Markt en kan drie tot vier maanden in beslag nemen. Zodra dit onderzoek is uitgevoerd kan de Nota Mobiele Communicatie worden afgerond, waarvan de veiling van het 5G-spectrum een belangrijk onderdeel is.

'Liever zorgvuldig dan snel'
In een reactie tegenover Telecompaper geeft VodafoneZiggo aan liever een zorgvuldige dan snelle veiling van het 5G-spectrum te willen. ''De Staatssecretaris (Mona Keijzer, red.) heeft in antwoord op de Motie Weverling (afgelopen februari) aangegeven dat de veiling mogelijk een paar maanden later dan eind 2019 wordt. Vanuit VodafoneZiggo pleiten we voor zorgvuldigheid bij voorbereiding van de veiling, dat het dan een aantal maanden langer duurt nemen wij voor lief'', aldus VodafoneZiggo.

Zie ook:
Ministerie stelt waarschijnlijk Nederlandse veiling 5g-frequenties uit

tweakers.net/nieuws/139353/ministerie-stelt-waarschijnlijk-nederlandse-veiling-5g-frequenties-uit.html

Het Nederlandse ministerie voor Economische Zaken stelt waarschijnlijk de veiling voor 5g-frequenties uit. De bedoeling was om de veiling eind 2019 te houden, maar verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer noemt dat nu 'ambitieus'.

Het ministerie is nog niet klaar voor de veiling, zo blijkt uit een brief die Keijzer onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Eerst moet de Europese Commissie beslissen over de voorgenomen overname van Tele2 Nederland door T-Mobile. De beslissing daarover kan grote gevolgen hebben voor de veiling, omdat beide bedrijven vermoedelijk mee willen doen aan de frequentieveiling. Bij de vorige grote frequentieveiling in december 2012 maakte de Tweede Kamer ruimte voor een nieuwkomer en dat werd Tele2.

Na de beslissing zal de Autoriteit Consument en Markt een advies geven over hoe de veiling moet verlopen en ook dat neemt enkele maanden in beslag. Pas daarna komt de Nota Mobiele Communicatie en kan het ministerie de veiling gaan voorbereiden. Afhankelijk van hoe snel de Europese Commissie beslist over de overname van Tele2 is een veiling eind 2019 in theorie nog mogelijk, maar wel 'ambitieus'. Keijzer schat in dat het waarschijnlijk nodig zal zijn de veiling een paar maanden uit te stellen.

De veiling zal gaan over de 700MHz, 1400MHz en 2100MHz. De 700MHz-band was voorheen voor digitale tv, de 2100MHz-band was in de afgelopen tien tot vijftien jaar in gebruik voor 3g. Van de 3,5GHz-band, belangrijk voor 5g, is nog niet bekend of, wanneer en in welke vorm providers hem kunnen gebruiken en die maakt dus geen onderdeel uit van de veiling.


En zie verder:
Europese Commissie: Nederland moet snel 700MHz-band vrijmaken voor 5g

tweakers.net/nieuws/145515/europese-commissie-nederland-moet-snel-700mhz-band-vrijmaken-voor-5g.html

De Europese Commissie wil dat Nederland en Kroatië snel hun stappenplannen voor de inzet van de 700MHz-frequentieband maken. In die landen dreigt de ontwikkeling van 5g vertraging op te lopen, stelt de commissie.

De Europese Commissie heeft Nederland en Kroatië aanmaningsbrieven gestuurd om hun stappenplannen kenbaar te maken. Lidstaten moesten dit voor eind juni 2018 doen. In de plannen moeten lidstaten duidelijk maken welke maatregelen ze nemen om de frequentiebanden tussen 694 en 790MHz vrij te maken voor 5g.

De commissie vindt het vrijmaken van de 700MHz-frequentieband belangrijk voor de levering van mobiel breedband in de buitengebieden. Lagere frequenties zijn geschikt voor dekking van grote gebieden en het signaal dringt ook beter door in gebouwen dan hogere frequenties. Andere frequenties waarop 5g gaat werken, zijn 3,5GHz en 28GHz, maar die zijn ongeschikt om buitengebieden van 5g te voorzien. Die hogere frequenties bieden wel een veel hogere theoretische doorvoersnelheid. Het doel is dat de lidstaten het gebruik van de frequentieband vanaf 30 juni 2020 toestaan en 5g in de EU dan werkt.

Nederland en Kroatië hebben nu twee maanden de tijd gekregen om hun verplichtingen na te komen. Daarna stuurt de Europese Commissie de lidstaten nog een advies, maar bij onvoldoende voortgang kan de zaak in het uiterste geval bij het Europees Hof van Justitie uitkomen.

De bedoeling is dat de veiling van de 700MHz-frequenties samen met die van de 1400MHz- en 2100MHz-frequenties voor 5g in 2019 plaatsvindt, maar het kabinet noemde dat eerder dit jaar al 'ambitieus'. Daarbij wees het kabinet juist naar de Europese Commissie. ''Enige vertraging van een paar maanden is niet uit te sluiten. Dit is vooral afhankelijk van het besluit van de Europese Commissie over de fusie tussen T-Mobile NL en Tele2 NL.'' De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de overname, onder andere wegens het risico van prijsstijgingen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie